Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Vattenlycka

Lisa Strandmark jobbar med ett- och tvååringar på Stjärnhimlens förskola på Hammarö. Varje år, i augusti-september, gör de en pedagogisk kartläggning, där de kartlägger barnens intressen för att kunna anpassa verksamheten och miljön efter det. Då är de närvarande i barnens lekar, filmar mycket och diskuterar det i pedagog-gruppen. I den senaste kartläggningen märkte de att vatten fångar barnens intresse väldigt starkt.

Barn undersöker vatten
Pedagogerna dokumenterade arbetet.

– Vi jobbar mycket med upplevelse-aktiviteter i mindre grupper, så att det ska ges tid till att utforska och uppleva, säger Lisa Strandmark. I vattenprojektet gjorde vi i ordning ett vattentåligt rum och så började vi med snö. Sedan ville barnen ha vatten med i snön. De ville konstruera med is, så vi fryste in olika former – en mugg, en ballong. Vi tog med salt, så att det blev lättare att konstruera och bygga med isen och snön. Barnen hade ett väldigt fokus i arbetet.

Satt i tavlan

– Vi skapade också med vattenljud i bakgrunden. Barn vill skapa med hela kroppen och några satt mitt i tavlan och målade – både med händer och fötter. Vi har ett tillåtande klimat.

Målar till ljud
Målande till ljudet av vatten.

– Lusten att lära ska utgöra grunden för det pedagogiska arbetet, säger Lisa Strandmark. Det uppstår lärande och lycka när barnen får utforska med hela kroppen och alla sinnen tillsammans med sina kompisar och medforskande pedagoger.

På Stjärnhimlens förskola jobbar de i åldersuppdelade grupper, så de kan anpassa lokalerna efter ålder men också efter intresse. Efter kartläggningen på hösten gör de om miljön efter vad de sett.

– Nu har vi sett att rollekar är populärt så då har vi gjort en liten scen i ett rum och plockat dit ett kostymförråd, säger Lisa Strandmark.

Vattenprojektet genomfördes medan Lisa Strandmark gick kursen Estetiska lärprocesser på Karlstads universitet. Pedagog Värmland träffade Lisa på seminariet ”Utan känslor ingen kunskap”, som arrangerades av Karlstads universitet och Kultur i skolan inom Region Värmland.

Vatten i läroplanen

– Utifrån läroplanen såg vi lärande inom de här områdena när vi arbetade med vatten, säger Lisa Strandmark.

Teknik – konstruktioner av olika slag
Matematik – former vikt, mängd, antal, begrepp
Språk och kommunikation
Samarbete och samspel
Färger
Fysik och kemi – Kall/varm, fast/flytande form
Estetik – olika uttrycksformer såsom bild, musik, drama, rytmik, dans och rörelse

Läs om hur estetiska lärprocesser är förankrat i läroplanerna för förskolan och grundskolan.

Bygger
Lisa Strandmark med 1 till 2-åringarna på Stjärnhimlen.

vatten

Lämna ett svar

Skapa konto