Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Våldsbejakande extremism – förebygga för att förhindra

Våldsbejakande extremism har blivit ett välbekant begrepp. För att höja kunskap och beredskap, bjöd FoU Välfärd Värmland, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism in till en konferens, 6 april.

En imam och en biskop i samtal om vad som förenar inom religionen. En terrorforskare, en författare och Nationella samordnaren mot våldbejakande extremism. Programmet var välfyllt och gav en hel del insikter om läget i Sverige idag, hur rekrytering till IS – eller daesh – går till och hur vi gemensamt kan arbeta medvetet för att förhindra radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism. 

Mycket handlade om rekryteringen till IS och den jihadistiska extremismen. Men Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har i uppdrag att även arbeta för att förhindra utbredningen av våldsamma extrema grupper från såväl ultrahögern, vit makt, som det vänsterradiakala hållet.

– Det gemensamma för grupperingarna är att de använder våld som en del i en strategi. Genom attacker och hot skadar de demokratin och det är något vi måste förhindra och motarbeta. Demokratin i Sverige idag är sårad och vi måste se verkligheten som den är. Hatet och hoten som förr ”bara” fanns på nätet har nu börjat sippra ut i samhället och blivit alltmer ”normaliserad”.Vi har till exempel nazister som sitter i kommunfullmäktige och jihadister sprider en skicklig propaganda på sociala medier, via filmer och på nätet. IS har till exempel över 200 000 tweets per dygn och använder ett bildspråk som hämtas mycket från populära dataspel, berättade Mona Sahlin, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Mer konkret har ett arbete börjat för att skapa bättre samordning och ett starkare nätverk för att fånga upp unga som riskerar att radikaliseras. Det handlar dels om att samla kunskap, men också att åstadkomma bättre samordning för att lättare, snabbare och mer begripligt kunna erbjuda stöd och hjälp till exempelvis oroliga föräldrar, kompisar och lärare. Ett försök med Kunskapshus, där kompetens från olika instanser, trossamfund och organisationer samlas, har inletts i fyra svenska kommuner: Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge. En nationell stödtelefon har etablerats och finns placerad hos Röda korset. Hit kan den som är orolig ringa för att få råd och stöd.


Konferensen riktade sig främst till anställda inom kommuner, landsting och länsstyrelse samt förtroendevalda, polisen, ideella organisationer och studenter. 

Telefonnumret till den nationella stödtelefonen är 020-100 200

Artikeln är skriven av Christina Knowles vid Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto