Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Utforskande arbetssätt med värmekameror

Forskare inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, har genomfört ett projekt för praktikutvecklande forskning i samverkan med Lillerudsgymnasiet. Ett projekt som fallit väl ut och resulterat i flera vetenskapliga publiceringar.

– Under läsåret 2019-2020 drev jag och åtta lärare vid Lillerudsgymnasiet en forskningscirkel kring hur man kan använda värmekameror i undervisningen, säger Jesper Haglund, universitetslektor i fysik. Värmekameror användes för ett utforskande arbetssätt i relation till olika ämnen på naturbruksprogrammet. I det här fallet inom lantbruk och djurhållning.

Värmekameror i undervisningen

Värmekameror användes i undervisningen för att göra det osynliga synligt, vilket möjliggjorde ett undersökande arbetssätt i yrkesrelaterade kurser och flera naturvetenskapliga ämnen som fysik och biologi. Forskarens roll var att bistå med litteratur och coacha vid lektionsdesign, forskningsetik och datainsamling genom inspelning. Slutligen också att koordinera en gemensam arbetsrapport. Lärarens roll var att bidra med sin erfarenhet av naturbruksprogrammet och undervisningen på skolan genom analys av undervisning ut ett utvärderingsperspektiv, möjligheter och hinder med värmekameror i undervisningen med mera. Eleverna använde bland annat värmekamerorna för att undersöka djurs fysiologi, skador och sjukdomar, till exempel hos hästar, kaniner och grisar.

Bild av en kanin tagen med värmekamera. Kroppen är
Värmekamerabild på en Belgisk jätte, där öronen är varmare än bål och huvud.

– Vi lade i det här fallet upp arbetet som en forskningscirkel för praktikutvecklande forskning mellan forskare och gymnasielärare, säger Jesper Haglund. Ett givande arbetssätt och vi är nu i processen att presentera resultat från studien på seminarier och konferenser.

– Jag tyckte att värmekamerorna bidrog till att fler elever blev engagerade och nyfikna, säger Anna Westlund, lärare på Lillerudsgymnasiet. Efter vår forskningscirkel har vi sökt och fått pengar från Ljungbergsfondens Teknikerjakten vid Karlstads universitet, för att köpa in flera värmekameror som vi ska använda i vår undervisning på Lillerud.

– Klart positivt för undervisningen och lärandet, säger Sofia Folestam, lärare på Lillerudsgymnasiet. Jag upplevde också att mätningen med värmekameran inspirerade eleverna till forskning och systematisk datainsamling för att kunna dra slutsatser.

Resultatet av projektet är vetenskapliga publikationer i form av en arbetsrapport, en tidskriftsartikel och ett manus till ett bokkapitel, såväl som konferensbidrag och seminarier.

Här finner du rapporten Introduktion av värmekameror i undervisningen vid Lillerudsgymnasiet. I den kan du ta del av lektionsupplägg med värmekamera och ingående beskrivningar av arbetet.

Text: Carina Olsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto