Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Unga liv visualiseras i konstverk

De här konstverken växer sig starkare ju längre eleverna i nian på Kyrkeby skola jobbar med dem. De startar med en siluett av den egna ansiktsprofilen. Sedan fylls de med deras livshistoria samtidigt som de blickar in i en önskad framtid. Förutom att konstverken blir spännande och vackra ger de ett bra underlag när elev och studievägledare träffas för att prata yrkesval.

Det är nu sjätte året som niorna på Kyrkebyskolan och senare även på Centralskolan i Arvika jobbar med självporträtt inspirerade av den italienska konstnären Giuseppe Arcimboldos (1527–1593) bilduttryck. Projektet är något många längtar efter redan när de går i sjuan och åttan.

Elev visar sin teckning

– Jag ville hitta en uppgift som verkligen motiverar och ger skaparlust, säger bildläraren Lise Bache. Det här sättet att arbeta och att få berätta sin historia passar alla våra elever, även dem som inte kan svenska så bra.

Projektet omfattar inte bara bild utan även svenska, SO och andra språk som engelska eller ett hemspråk. Med utgångspunkt i självporträttet skriver alla även en dikt om det som är väsentligt för dem i livet.

– En elev valde till exempel att först skriva sin dikt på arabiska för att sedan översätta den till svenska, fortsätter Lise Bache. Genom bilden kommer orden och det blir en väg till språkträning.

– Det finns inga regler för dikter, konstaterar Mia Andersson, lärare i svenska och SO. Det handlar mer om att väcka en speciell känsla.

– Vi passar också på att jobba med låttexter, säger Gunilla Andersson, lärare i engelska och svenska. Samarbetet över ämnesgränserna känns helt naturligt.

Lärare och elev som målar.

De årliga konstverken från Arvika har också nått nationell uppmärksamhet. Varje år pryder de inbjudan och programblad när Sveriges vägledarförening arrangerar sin rikskonferens.

– En av årets bilder röstas fram och vinner dessutom 1 500 kr, konstaterar Annika Lindgren, studievägledare på skolorna och delansvarig för föreningens konferensplanering. Även dikten följer med bilden och projektets syfte och mål presenteras för konferensdeltagarna. Temat 2017 är Vägledning så in i Norden.

Adam Nilsson och Miranda Kristiansson visar hur varje konstverk tar sin början. Med hjälp av en OH-apparat projiceras Adams siluett mot väggen. Miranda drar en tunn linje och fäster på så sätt hans ansiktsprofil på ett stort papper.

Därefter är det dags att börja fundera på innehållet. De situationer, symboler och tankar som hamnar innanför siluetten är sådant var och en bär med sig. Det kan vara livshändelser, personer som är viktiga för dem, intressen, platser de tycker om eller egna ställningstaganden i samhällsfrågor. 

– Allt som finns här har betydelse för mig, säger Jennifer Chaiyachid. Här har jag fått med flaggor, de betyder att jag gillar språk. Mest är jag intresserad av koreansk och japansk kultur. 

Det framgår också att hon är orolig för vår miljö – att vi hugger ner för många träd och att städerna bara blir större.

I Elsa Larssons konstverk går det att identifiera Solbergagymnasiet.

– Jag ska söka till naturvetenskapligt program, berättar hon. Alla blommor här visar att jag gillar naturen, men eftersom det är en skogsstjärna, kaprifol och förgätmigej så vill jag också berätta något om mitt ursprung. Nu bor vi i Värmland, mamma kommer från Bohuslän och pappa från Dalsland.

Utanför siluetten fylls konstverket på med det de tycker är viktigt i omvärlden – både på nära håll och i världssamfundet.

Lärare hjälper två elever
Läraren Mia Andersson som undervisar i svenska och SO diskuterar med några av sina elever.

Rami Khaled är från Syrien och ny i Sverige sedan två år tillbaka. Hans konstverk fångar en stor värld. Men också en tydlig bild av vart han vill att de egna drömmarna ska föra honom nu.

– Jag vill spela teater, bli skådespelare, säger han. Jag har varit med i ett integrationsprojekt här i Arvika med Arabiska teatern från Stockholm och jag ska söka estetiskt program på gymnasiet.

Lise Bache har också uppmuntrat en diskussion om symboler. Flera konstverk innehåller till exempel logotyperna för Facebook och Snapchat. Den kinesiska svartvita symbolen för yin och yang syns också, liksom den välkända fredssymbolen som har sitt ursprung i en antikärnvapenkampanj i Storbritannien på 1950-talet.

– Vi har lyft fram symbolerna och pratat om deras innehåll och vad de står för, säger Lise Bache. Det finns symboler som inte passar i det här sammanhanget. Vår värdegrund och mänskliga rättigheter är viktiga delar av projektet.

Förutom en dikt jobbar eleverna även med att skriva ner den berättelse de visar visuellt i konstverken. 

– Det här arbetet har visat sig vara ett väldigt bra sätt att lära känna varandra i klassen lite bättre, avslutar Lise Bache. Det är ett långtidsprojekt som vi håller på med under hela det sista skolåret på grundskolan.

Lärare med två elever framför en vägg med mycket färger.
Bildlärare Lise Bache känner att hon har hittat ett sätt att arbeta som verkligen motiverar och ger skaparlust.

Självporträtt inspirerade av Arcimboldo

Så här lyder uppgiftsbeskrivningen (utdrag):

Syfte:

Du ska förankra ditt självporträtt med skolans värdegrund. Att främja respekt inför andra människors värde. Attt träna på din förmåga till empati och inlevelse. Att morverka alla form av förtryck, kränkande handling och diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Att stärka ditt självförtroende och våga stå upp för den du är.

Mål:

Att ditt självporträtt ska kunna användas som ett verktyg för att främja kommunikation i klassrummet, skolan och genom utställning. Starta ett samtal. Skapa olika möten mellan människor. Väcka tankar och känslor inför frågor som hur vi skulle kunna skapa en bättre planet för miljön och mänskligheten. Att träna på att förmedla ett budskap med din bild. Alla har vi en historia att berätta!

Arcimboldo höst 1573
Målningen ”Höst” av Guiseppe Arcimboldo, 1573. Foto från Wikimedia Commons.

Text: Katarina Averås
Foto: Øyvind Lund

Artikeln är också publicerad i magasinet Kreativa skolan som görs av Pedagog Värmland, Karlstads kommun och Region Värmland för att visa upp det skapande arbete som pågår i skolor och förskolor.

Lämna ett svar

Skapa konto