Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Titta de snackar!

– Jag hade inte trott att kommunikationen var så komplex. Ettåringarna kommunicerar inte bara med gester, rörelser och blickar utan använder också rummet de är i – som att de ställer sig i fönstret på samma sätt som kompisen gör till exempel.

Fyra småbarn leker på golvet

Ebba Hildén har alltid varit intresserad av de yngsta barnen på förskolan. I sitt arbete som förskollärare märkte hon hur de kan upprätthålla en lek under väldigt lång tid. Hon märkte att de på något vis gör upp om hur de ska leka och om någon blir missnöjd så ändrar de leken. Forskare har kommit fram till att barn är sociala från en väldigt tidig ålder och det ville Ebba Hildén undersöka mer. Hon filmade ettåringar i en förskolegrupp under fri lek och studerade hur de kommunicerar med varandra.

Mångsidig kommunikation

– Jag hade inte trott att kommunikationen var så komplex. Ettåringarna kommunicerar inte bara med gester, rörelser och blickar utan använder också rummet de är i – som att de ställer sig i fönstret på samma sätt som kompisen gör till exempel. Jag har förstått att barnen kan berätta mycket mer än vad vi tror.

I undersökningen, som Ebba presenterar i sin licentiatuppsats, såg hon att barnens kommunikation ofta består av en gemensam handling som skapar en vi-känsla. De upprepar den andres handling eller gester, de leker följa John, de upprepar hur den andre står i en grind, de hoppar på kuddarna på samma sätt eller gör liknande ljud.

Barnen turas om

Hon märkte också att de ofta uppmärksammar ett annat barn – hälsar, tar på ett annat barn eller knuffar. Ettåringarna samordnar också hur de ska leka – vem som ska få vara med i leken, vem som ska ha en leksak eller ska få stå på ett visst ställe.

– Jag såg att barn visar med kroppen att de leker ihop, genom att de riktar kroppen, säger Ebba Hildén. Och att de anpassar sig efter varandra genom att antingen kommunicera i en turordning med tydliga pauser eller i en dialog där barnens svar går i varandra, mer som ett flöde. Ett exempel på det är när två barn gick omkring ute och så fort det ena barnet ramlade så stannade det andra och väntade tills det andra var med. Sedan började de gå igen precis samtidigt.

Ebba Hildén porträtt
Ebba Hildén är förskollärare och forskare med licentiatexamen. Hon jobbar på Dirigentens förskola i Karlstad.

Ettåringarna lär sig av varandra

– Jag har märkt att barn lär av barn. Man brukar annars prata om att de ska ha en mer kompetent kommunikationspartner och att det är då de lär sig. Men jag har sett att de lär sig tillsammans med barn på samma nivå.

– Det har ändrat mitt sätt att kommunicera med de små barnen. När jag kommunicerar nu väntar jag längre på att få ett svar, för de kan svara på många sätt. Det gäller att vara uppmärksam på den icke verbala kommunikationen. När jag frågade ett barn om jag fick filma kunde hen istället för att säga nej, gå in i ett rum och stänga dörren.

– Det är många röster som riskerar att inte höras om vi inte uppmärksammar den icke verbala kommunikationen. Det gäller även de barn som inte pratar svenska. Vi kan inte fråga små barn och förvänta oss att få ett muntligt svar direkt. Men tar man sig tid att kommunicera kan man få svar på andra sätt även från de yngsta barnen på förskolan.

Uppsatsen om små barns kommunikation finns att ladda ner i sin helhet här:
Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek : Meningsskapande genom den levda kroppen

Fotot ovan på barnen är från ett bildarkiv. Det är alltså inte barnen på bilden som är med i studien.

Film med Ebba Hilden
Här berättar Ebba Hildén om sin forskning i en tre minuter lång film av Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto