Tillgänglighetsredogörelse för pedagogvarmland.se

Karlstads universitet, RUC står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
 Den här sidan beskriver hur pedagogvarmland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, några kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pedagogvarmland.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att webbplatsen ska vara så tillgänglig som möjligt.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, 
meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt enligt lagkraven.

Kontrast

Vissa länkar har för låg kontrast. Textfärgen är för ljus och färgen är det enda som skiljer länkar från annan text i textstycken. Viss text syns inte bra på bakomliggande färgplattor.

Åtgärd: Vi ska lägga till understrykning som en ytterligare markering av länkar i textstycken och förbättra kontrasten mellan länktext och bakgrund. Vi ska anpassa färgen på färgplattor bakom text. Vi jobbar med att åtgärda dessa brister och räknar med att vara klara senast den 20 september 2021.

Film

Flera filmer saknar undertexter och syntolkning.

Åtgärd: Vi siktar på att texta och syntolka majoriteten av de filmer som publiceras på webbplatsen från och med nu.

Dokument

Det finns ett fåtal pdf-dokument på webbplatsen och de uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Åtgärd: Vi ska anpassa de mest använda pdf-dokumenten och publicera tillgängliga pdf-dokument från och med nu. Vi räknar med att ha åtgärdat de viktigaste pdf-dokumenten senast den 20 september 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Vi försöker göra dem så tillgängliga som möjligt, bland annat har flera av dem undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Detsamma gäller för dokument som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 2018-09-23.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av pedagogvarmland.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.