Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

This is Testing Talk

Av alla olika uppgifter som ingår i en lärares vardag är det många som känner att det allra svåraste ändå är bedömning och betygsättning.

 – Det handlar om att ha en planering som ger eleverna flera tillfällen att träna och visa upp de förmågor som ska betygsättas, ha tillräcklig överblick för att se alla elevers samtliga prestationer, fundera över skillnaden mellan till exempel argumentation som är enkel, utvecklad, väl utvecklad eller kanske till och med nyanserad. Och sist men inte minst se till att man tolkar elevernas prestationer och betygsystemets graderingar på exakt samma sätt som alla andra lärare i Sverige. En riktig, likvärdig och rättsäker bedömning.  

Det är Erica Sandlund och Pia Sundqvist som reflekterar över bedömning och betygssättning. Jag träffar dem utanför deras kontor i hus 12 på Karlstads universitet, där de dukar fram kaffe och bullar.  Samtidigt ber de om ursäkt för att de kan framstå som lite trötta. De tre senaste dagarna har varit fullspäckade med workshops för lärare.

– Lärare är det absolut bästa släktet som finns att hålla kurser och workshops för! säger Erica och Pia fyller i:    – Det finns nog inga andra som kan vara så fokuserade under så långa pass, samtidigt som de hela tiden är glada och uppriktigt tacksamma.

 

Testing Talk

Erica och Pia har ägnat många år till att studera hur lärare tänker kring sina bedömningsmetoder. I projektet Testing Talk, som de med finansiering från Vetenskapsrådet startade 2013 studerar de hur lärare tänker när de genomför och bedömer den muntliga delen av det nationella provet i engelska, årskurs 9. Syftet har varit att beskriva hur testinstruktioner ges och förstås, hur elever tar sig an provuppgifter och hur lärare bemöter och behandlar elevernas prestationer, både under själva provet och sedan i bedömning och betygsättning.

– På så sätt försöker vi närma oss själva kärnan i provsituationen och bedömningsvillkoren, säger de.

Genom projektet har de även utvecklat ett koncept för kompetensutveckling för lärare just med syfte att träna genomförande och bedömning av muntliga test.

– Den kompetensutbildning som vi använt oss av i projektet Testing Talk handlar om att vi använder autentiska ljudklipp från nationella prov (anonymiserade förstås) och så får deltagarna lyssna på kortare sekvenser, reflektera i grupper över vad de hört och sedan diskutera tillsammans med oss, innan de går vidare till nästa del av ljudklippet, berättar Erica.

Pia fortsätter: – Vi delar alltså upp provsamtal i många små delar och deltagarna får lära sig att tänka kring provsamtalet på ett lite nytt sätt, och gissa exempelvis vad läraren kommer att svara på elevens fråga, och sedan får de höra vad som händer på riktigt och reflektera kring detta.

En stor del av deras workshops går ut på att lärarna ska få möjlighet att höra, förstå och reflektera över hur små detaljer under provtillfället liksom lärarnas eget agerande kan få stor betydelse för elevernas prestationer.  

– Vi diskuterar också bedömningsfrågor i relation till specifika exempel. Men en viktig aspekt är att allt baseras på publicerad forskning . De samtal vi använder som exempel är alltid noggrant analyserade av oss genom samtalsanalys, säger Erica.

Erica Sandlund (t.v.) och Pia Sundqvist (t.h.) under en workshop med lärare

   

Likvärdig bedömning

Projektet Testing Talk är snart över och ett nytt projekt, som de kallar för Likvärdig bedömning, har inletts i dagarna.

I Likvärdig bedömning har fokus flyttats till de nationella proven i svenska och engelska, årskurs 6. Olika metoder för kompetensutbildning vad gäller förmåga att genomföra och bedöma både de muntliga och skriftliga delarna av dessa prov ska testas. Erica och Pia samarbetar i projektet med Lena Lötmarker och Eric Borgström. Lena och Eric fokuserar på svenskdelen av projektet. Ledare för hela projektet är Michael Tengberg och gruppen har även knutit Gustaf Skar till sig. Gustav jobbar med nationella läsprov i Norge. 

 – Vi undersöker bland annat vilken betydelse både sambedömning och bedömarträning kan ha för att utveckla samstämmigheten i lärares bedömning av elevers olika språkförmågor, berättar Erica.

Lärare från hela Värmland har delats in i olika grupper, där varje grupp kommer att följa en egen metod för kompetensutveckling. Målet är detsamma för alla grupperna, men vägen dit kommer att se lite olika ut. Och metoderna kommer sedan att utvärderas.

– Eftersom vi precis har påbörjat vårt nya projekt går det inte att säga så mycket om det än. Men en skillnad mellan hur lärare i mellanstadiet och lärare i högstadiet reflekterar har vi redan noterat. Mellanstadielärarna som vi träffade i veckan tenderade att tänka mer ämnesövergripande och jämföra elevers muntliga prestationer i olika ämnen. Det blir en annan vidd i tänket.

När kaffet är uppdrucket och nya möten väntar för Erica och Pia bestämmer vi oss för att mötas igen under hösten, för att följa upp det nya projektet. 

   

Erbjudande om fortbildning 

Skolor som är intresserade av workshops ledda av Erica och Pia kontaktar Claes Hallquist för att få svar på praktiska frågor och offerter. Han nås på telefon 054-7001584, mobil 0734-614179 eller e-post claes.hallquist@kau.se

   

Lär vidare!

Läs mer om projektet Testing Talk här

Senaste artikeln om Testing Talk publicerad i magasinet Lingua hittar du här

Pia Sundqvists sida på kau.se hittar du här

Erica Sandlunds sida på kau.se hittar du här

 

Text: Lisa Svensson, redaktör på Pedagog Värmland

Lämna ett svar

Skapa konto