Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Tala utan ord

Det talade språket är viktigt för små barns utveckling. När det inte finns ett gemensamt talat språk får man hitta andra vägar att gå. Genom att leka med det universella kroppspråket fick 120 barn i Storfors lära sig att kommunicera med varandra. 

Storfors kommun har många nyanlända barn. Annica Arvidsson, bibliotekschef i Storfors kommun ansökte om pengar från kulturrådet för att genom drama och skapande hitta en annan väg till det talade språket. De två kulturarbetare som blev kontaktade för projektet hade breda erfarenheter av att jobba med barn. Dramapedagogen Hans Nordström hade bland annat genom sin cirkuserfarenhet drivit en cirkusskola  och bildkonstnären Johan Gaellman hade tidigare drivit dockteater och skaparverkstad.  

– Jag hade tänkt att tacka nej först för att jag hade så mycket att göra. Sen ångrade jag mig. Att jobba med barn i skolmiljö är både roligt och givande, säger Johan Gaellman.

“Berätta, skapa och dramatisera” var ett projekt som anordnades för 120 barn i Storfors kommun under hösten 2015. Syftet med projektet var att lära barn att man kan kommunicera utan att tala samma språk. Under fem veckor fick tio grupper från förskoleklass upp till andra klass skapa ansiktsmasker med hjälp av papper, pennor, fjädrar och fantasi. Masker som de sedan använde när de dramatiserade den saga som de valt ut. 

Fem barn står med sina färgglada masker framför ansiktet.

Barnen kom till Hans Nordström och Johan Gaellman med glädje och nyfikenhet. De fick ett avbrott i vardagen och  alla barn kunde delta lika mycket oavsett vilket modersmål de hade.  

– Barnen var väldigt förväntansfulla när de skapade maskerna med Johan och när de hade drama med Hans. Det var fjädrar och saxar överallt, säger Annica Arvidsson, Bibliotekschef i Storfors kommun. 

Kvinna med glasögon framför böcker.

Hans Nordström och Johan Gaellman hade en plan när de kom till grupperna. Barnen skulle utgå från alla möjliga klassiska sagokaraktärer som alla kände till när de skapade ansiktsmaskerna och dramatiserade sagorna, men barnen hade redan en favoritsaga, Rödluvan och vargen. 

– Det var egentligen inte meningen att det skulle bli så stort fokus på Rödluvan och vargen men det blev så för de flesta barn kände till den sagan vart de än kom ifrån, säger Johan Gaellman.

Projektet blev större än vad det var tänkt från början. Barnen hade egna idéer och pedagogerna ville få ut så mycket det bara gick ur projektet. 

– Vi blev förvånade över att det blev en så fin avslutning. Det var inget vi hade tänkt oss från början. Barnen var stolta när de fick visa upp vad de hade lärt sig, säger Johan och Hans.

Två män håller ett fantasidjur mellan sig.

Efter att projektet var avslutat hittade barnen på nya sagor utifrån sagorna som de arbetat med. Utvärderingen av projektet visade att barn och pedagoger var väldigt nöjda och kommunen planerar nu att söka mer pengar för att kunna genomföra liknande projekt med fler klasser. 

– Man får en ökad förståelse genom skapande och dramatisering när man inte har svenska som modersmål. Barnen hjälpte varandra med att visa med bilder och rörelser. Vi i personalen lärde oss också mycket och vi vet nu vad vi kan vidareutveckla till nästa gång, säger Hans och Johan.

Text och bild: Anna Gustafson 

Artikeln är även publicerad i magasinet Kreativa skolan – i samarbete mellan Region Värmland, Pedagog Värmland och Karlstads kommun.

Lämna ett svar

Skapa konto