värdegrundsarbete

Vid besök i mänsklighetens nollpunkt - kommer ingen undan

Jag har haft möjlighet att fördjupa mina kunskaper om antisemitism, nazism och Förintelsen genom att besöka Förintelsens platser i Polen. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerade resan i syfte att utbilda och föra minnet av dessa brott mot mänskligheten. Vi var en grupp på 21 personer varav de flesta är lärare och vi har rest runt i Polen under tio dagar och besökt ett flertal koncentrationsläger, arbetsläger, begravningsplatser samt massgravar.

Att utmana i förskolan, ett värdegrundsarbete – avsnitt 35

Äntligen är vi tillbaka! Denna gången har vi ett samtal om värdegrundsarbete i förskolan med fokus på barnens ”möjligheter att prova och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. Hur arbetar vi med detta dels i riktade insatser dels som en del i vardagen?

Värdegrundsarbete alla dagar, hela tiden

”Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.” Texten är en gammal sångstrof skriven av Ingemar Olsson, som för övrigt finns med i den svenskapsalmboken. 
Värdegrundsarbete i skolan är viktigt. Det genomsyrar läroplanen i kapitel 1 och är basen för att alla ska känna trygghet och trivsel i skolan.

Prenumerera på RSS - värdegrundsarbete