Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Värdegrundsarbete alla dagar, hela tiden

”Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.” Texten är en gammal sångstrof skriven av Ingemar Olsson, som för övrigt finns med i den svenskapsalmboken. 
Värdegrundsarbete i skolan är viktigt. Det genomsyrar läroplanen i kapitel 1 och är basen för att alla ska känna trygghet och trivsel i skolan.

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr 11, kap 1, Grundläggande värden).

När eleverna känner att de är viktiga, att de är unika och betydelsefulla i klassen trivs de och kunskapsinlärningen fungerar också bättre. Att arbeta med värdegrund är lätt, det finns hur mycket som helst man kan göra. En uppsjö av lektionsförslag och ideér hittar vi på nätet, i litteratur hos våra kollegor i klassrummen.  Men det kan också vara svårt. Vad väljer jag? Ska vi arbeta med temaveckor, en lektion varje vecka? Svårigheten är att begränsa och följa upp det som startas upp. För just uppföljningen är viktig. Eleverna behöver få höra och se att de utvecklas, att klassen utvecklas i rätt riktning. Därför behöver jag som pedagog fundera på: Vad är målet med uppgiften? Vad är syftet? Vad har jag för plan? Hur ska utvärdering ske?

Hela hösten har jag arbetat med värdegrundsarbete i min åk 4 för att få ihop gruppen som ny klass. Vi har utgått från ”Den gyllene regeln” från Matteusevangeliet i Bibeln kap 7: 12. Det är en grundläggande etisk princip som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror. Den sammanfattar allt och kan vara utgångspunkt i många olika diskussionsfrågor. 

”Som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem.”

Målet har varit att få alla att känna glädje och trivsel i klassen. I klassrummet sitter en vis och gammal uggla i ett träd.Han heter Herman, efter barnens önskemål. Han har gett oss olika uppdrag som handlat om trivsel, trygghet och arbetsro varje vecka under hela hösten. Barnen har samlat guld kring bra saker de gjort till och med varandra. För varje bra sak har de fått en guldpärla som de hängt upp i Hermans träd på en tråd. Innan jul skulle de fylla hela tråden. Nu är det ju snart jul och tråden är faktiskt fylld. Det var arbete in i det sista. Utvärderingarna har skett muntligt och eller skriftligt varje eller varannan vecka. De har kommit med förslag kring

vad vi behöver utveckla i klassen och jobba mer med. Saker som fungerat fint har lyfts men också det som vi inte varit så bra på. Vi har haft många samtal kring den gyllene regeln. Just den gyllene regeln är central i klassrummet så att vi alla kan se den och återkoppla till den. För att vi ska stämma av hur vi mår har vi också en känslotermometer. Där har barnen åkt upp och ner under terminen. Ibland har de varit långt upp och ibland långt ned. De har peppat varandra och vi har uppmärksammat tillsammans om någon halkat ner och suttit där för många dagar i sträck. Vårt mål var också att alla skulle hamna i topp innan jullovet.

 I morse mitt under samlingen när jag gick igenom dagen med eleverna utbrast en elev ”Titta Pernilla! Alla barnen i 4b sitter långt upp”! Först förstod jag inte vad han menade men han pekade på väggen där våra namnskyltar sitter”. Det var en härlig känsla att se att barnen satt sina skyltar uppe i topp vid den glada gubben. Barnen var nöjda. De hade klarat målet. 

Att jobba med värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete och blir inte klart första terminen i åk 4. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Det börjar i förskoleklass och slutar inte förrän eleverna går ut åk 9. Därefter fortsätter det även på gymnasiet.

Vi behöver hela tiden arbeta med våra elever, grupper på olika sätt efter deras ålder önskningar och behov. Ibland kommer det gå upp och ibland går det ner. Det viktiga är att vi inte stannar med gruppen nere utan försöker få den på rätt fötter när det gungar. Att arbeta med värdegrund är ett sätt att jobba med gruppdynamik för att få gruppen att fungera.

Klass 4b och jag önskar er en riktigt God Jul och ett härligt jullov. 

Sedan är det dags att ta itu med värdegrundsarbetet igen….

 

 

 

 

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg