särskilt begåvad

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever

I torsdags blev skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever klart, materialet hittas här:

http://skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

Sverige är verkligen inte först i världen med ett material som på myndighetsnivå lyfter dessa elevers behov i skolan - men vi är faktiskt först i Norden.

Namnändring på bloggen

Jag ändrar namn på min blogg så att den heter samma som det skolutvecklingsprojekt jag ska leda under de kommande två läsåren.

Med rätt att utmanas i en skola för alla

Projektet handlar om särskilt begåvade elever med fokus på matematik. De deltagande lärarna kommer få en relativt gedigen utbildning kring teorier om särskilt begåvade elever och deras behov i skolan. Lärarna kommer också välja och utveckla material som kommer testas, utvärderas och revideras under det andra läsåret.

Särskilt begåvade elever

Den senaste tiden har det skrivits eller hörts en del del i media kring särskilt begåvade elever. Hur vi ska kunna hjälpa och stödja dem bättre i skolan framförallt inom ämnet matematik kommer det skolprojekt jag ska leda med start i augusti 2015 handla om.

Jag kan varmt rekommendera alla att titta på föreläsningen Roland S. Persson gav i Pedagogstockholms regi förra våren, länk dit hittar ni här. 

Sidor

Prenumerera på RSS - särskilt begåvad