Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Svart-vit debatt om digital skolutveckling

”För varje komplext problem finns det ett enkelt svar – och det är fel”. Det är ett citat* som Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, gärna använder sig av när det gäller digital skolutveckling. 
– Det är dags att sluta leta efter de enkla svaren. Vi behöver förstå dessa frågor från ett fördjupat och mer nyanserat perspektiv.

Christina Olin-Scheller var en av talarna när forskare med olika bakgrund gav sina perspektiv om digitaliseringen av skolan för skolans makthavare. Den digitala skolutvecklingen innebär många möjligheter, men också utmaningar. Går det att säga att mobiler i klassrummet bara är störande? Och är det bättre eller sämre att läsa på skärm? 

– I debatten vi fått följa de senaste åren är svaren på de här frågorna ganska enkla, det är ja, eller nej. Men det vi samtidigt vet är att de här frågorna och sammanhangen är otroligt komplexa. Vi behöver närma oss frågorna systematiskt och inte bara retoriskt. 

– Vi har ett jättestort behov av mer kunskap om vad digitalisering innebär för elever och lärares klassrumsvardag. Om det här vet vi alldeles för lite. Väldigt många har åsikter, men många har inte kunskap om klassrumssammanhanget. Det kan vara andra forskningsdiscipliner än utbildningsvetenskap som sätter skolagendan. Det som händer är att kunskaperna inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet inte tas tillvara. Det ser jag som en brist i den debatt som förs, säger Christina Olin-Scheller. 

Under seminariet presenterade Christina Olin-Scheller två forskningsprojekt från Karlstads universitet: Uppkopplade klassrum som handlar om mobiltelefonernas roll i klassrummet samt Plattformspedagogik där fokus ligger på lärplattformar. 

Ta del av inspelningen
Seminariet arrangerades av Vetenskapsrådet och spelades in. Christina Olin-Schellers föredrag kommer drygt 39 minuter in i inspelningen. 
Ta del av seminariet Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering här. 

Mer information om forskningsprojekten
Läs mer om forskningsprojektet Uppkopplade klassrum.
Läs mer om forskningsprojektet Plattformspedagogik.

*Citatet ”För varje komplext problem finns det ett enkelt svar – och det är fel” myntades av Henry Louis Mencken. 

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto