Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Studiebesök för ökad medvetenhet kring klimatförändringar

”Agera nu, imorgon kan det vara för sent!” och ”Låt bilen stå – börja gå” var två av många tydliga budskap från skolklasserna som nyligen besökte RiskLab vid Karlstads universitet. Förutom att jobba fram plakat med klimatbudskap fick eleverna också samarbeta kring att skydda Karlstad från översvämning i spelet Floodville och diskutera krisberedskap.

Hur påverkar det varmare klimatet oss? Vad händer om sjukhuset blir översvämmat? Vad kan vi göra för att förbereda oss om krisen kommer? Klimatförändring och klimatanpassning kan väcka många frågor och olika känslor. RiskLab är CSR:s främsta arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt forskning kring klimatrelaterade risker. Studiebesök arrangeras av Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och är också en del i forskningsprojektet BriCCS, om att undervisa om klimatförändringar.

Klimatvandring ökar förståelsen

Under våren har totalt över 200 elever från högstadie- och gymnasieskolor runtom i Värmland deltagit i en temadag om klimatförändringar och klimatrisker som bland annat innefattade studiebesök i RiskLab. Emelie Hindersson är koordinator på CSR och berättar om skolbesöken:

– Eleverna och deras lärare har först fått gå en klimatvandring längs Klarälven i Karlstad. Att vara på platser där klimatrisker är tydliga och få den fysiska upplevelsen kan bidra till att öka förståelsen och elevernas insikt i hur klimatförändringarna kan påverka deras vardag både idag och i framtiden. Sedan har eleverna fått komma med till Karlstads universitet och RiskLab för några olika övningar och utmaningar.

Inspiration att agera

Skolbesöken är en del av en satsning som även innehållit en temadag för skolledare i Karlstads kommun i juni 2022 och en forskningscirkel för lärare i Karlstads kommun som pågått under 22/23.

– Syftet med aktiviteterna har varit att ge deltagarna kunskap om klimatförändringar och klimatrelaterade risker på ett engagerande sätt, fortsätter Emelie. Att de ska få med sig inspiration till att agera själva på olika sätt och att motverka maktlösheten som är lätt att känna inför framtiden.

Just den här onsdagen i april är det två åttondeklasser från en skola i Karlstad som gästar RiskLab och på olika sätt får jobba praktiskt med klimatfrågor.

Räddar samhällsviktig verksamhet

I det interaktiva översvämningsspelet Floodville får deltagarna tillsammans göra prioriteringar för att rädda ett samhälle från översvämning. Vattnet fyller spelplanen och snabba beslut krävs.

– Rädda industriområdet! ropar någon, samtidigt som de andra kämpar på för att med modellera få på plats de rätta fördämningarna.

Samarbetet är strålande och eleverna visar prov på stor medvetenhet om vad som bör göras för att skydda samhällsviktig verksamhet så att konsekvenserna av översvämningen blir så lindriga som
möjligt.

Engagerade studenter

– Det är väldigt roligt att se hur engagerade eleverna är, säger Emelie. Övningarna syftar till att på ett lekfullt sätt stimulera till lärande och att deltagarna ska göra något tillsammans.

Studenter i risk- och miljöstudier samt från föreningen Klimatstudenterna är också engagerade i arbetet med skolbesöken. Skoleleverna får tillsammans med studenterna diskutera klimatproblem och därefter arbeta fram sina egna plakat med budskap.

– Studenterna har varit väldigt värdefulla i genomförandet och visat på såväl ämneskompetens som förmåga att kommunicera klimatfrågor med den här ibland utmanande målgruppen. Jag hoppas att de också har fått med sig värdefulla erfarenheter och kunskaper inför framtiden, säger Emelie.

Forskning om klimatförändringar och lärande

Vissa elevgrupper som varit på besök i RiskLab ingår i en forskningsstudie om undervisning och lärande om klimatförändringar inom projektet BriCCS. Tidigare i projektet har även drygt 5800 enkätsvar samlats in.

– Vi har intervjuat klimataktivister om hur de kommit att engagera sig i klimatfrågan och hur man kan påverka utvecklingen. I den här avslutande delen undersöks hur undervisning som baseras på kunskaper, färdigheter, attityder samt riskförståelse kan utveckla elevers förmåga att fatta informerade och ansvarsfulla beslut gällande åtgärder som påverkar klimatförändringar, berättar Jesper Haglund, universitetslektor i fysikens didaktik.

– Nu analyserar vi materialet. Målet är att identifiera vilka aktiviteter som upplevs som meningsfulla och engagerande för eleverna, säger Nina Christenson, universitetslektor i biologididaktik. Vi är extra intresserade av att undersöka hur det fokus på riskuppfattning som genomsyrat aktiviteterna under skolbesöken har påverkat eleverna.

RiskLab väcker intresse

Besöken finansieras förutom av projektet Briccs och CSR:s basmedel även av Ljungbergsfonden och satsningen Teknikerjakten med syftet att stimulera till vidare studier på universitet och att öka samverkan mellan universitet och skolor. För många av eleverna är besöket i RiskLab första gången de besöker universitetet och det kan vara ett stort steg i sig självt, menar Emelie Hindersson.

– Flera av eleverna har uttryckt att de tycker att det verkar spännande att plugga på universitetet och att de är sugna på att lära sig mer om klimatförändringar och temadagens ämnesområden. Så vi hoppas att det ger ringar på vattnet, att lärarna kan komma tillbaka med fler klasser och framför allt att klimatbudskapen sprids, avslutar Emelie Hindersson.

Läs mer om projektet BriCCS

Vid intresse för bokning av studiebesök eller temadag kan du ta kontakt med RiskLabs koordinator Emelie Hindersson, emelie.hindersson@kau.se 054-700 18 21.
Risklabs hemsida

Text: Sigrid Josefsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto