Matematik

Ämnesord i matematik finns inte i Skolord ännu, men här är Skolverkets material med termer på 26 språk:

Termer för matematikundervisning på olika språk

Aktivera uppläsning

De svenska orden och vissa andra språk går att få upplästa i Skolord.

Instruktioner för uppläsning