Förskoleord

Stort tack till Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad som sammanställt orden och samlat in översättningar från vårdnadshavare. Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Widgitsymboler används med tillstånd av Symbolbruket | Hargdata. www.symbolbruket.se

Aktivera uppläsning

De svenska orden och vissa andra språk går att få upplästa i Skolord.

Instruktioner för uppläsning