Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Skolbiblioteken i fokus

(Artikel uppdaterad 2024-05-15) Den 3 oktober gick startskottet för ett treårigt utvecklingsarbete om skolbiblioteken i de värmländska kommunerna samt Karlskoga och Åmål. Syftet är att bidra till att skolbibliotekens verksamhet ska användas som en del i undervisningen och på så vis stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Intresset var stort. Cirka 100 politiker, skolchefer, rektorer, skolbibliotekssamordnare samt språk-, läs- och skrivutvecklare besökte Karlstads universitet när avstampet för ett treårigt utvecklingsarbete om regionens skolbibliotek togs.

Före detta utbildningsministern, och numera folkhögskolläraren, Gustav Fridolin deltog via länk. Han har på uppdrag av regeringen lett utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning. Utredningen föreslår bland annat att det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade.

– Det är alltid en aktuell punkt att höja läsglädjen hos barn och unga. Biblioteken är en stor resurs för lärandet och läsfrämjandet, säger Ulla Johansson, lärare på Jättestensskolan i Grums. Anna Forkén, lärare på Södra skolan i Grums håller med.

– Vi har ett jättefint bibliotek, men det är obemannat. Det är vi som skolpersonal som får hjälpas åt med stöd av kommunbiblioteket.

Två kvinnor med konferensnamnskylt på kläderna.
Anna Forkén och Ulla Johansson, lärare i Grums kommun.

Med under eftermiddagen var även rektor Raija Ikonen och skolbibliotekarien Cilla Dalén för att berätta om sitt arbete på Enbacksskolan, en F-9-skola i Stockholm. Genom en organisation där samarbetet är prioriterat, en arbetsplan som gör bibliotekets roll tydlig, tillräckliga resurser i form av medieanslag, bibliotekarietid och ändamålsenlig lokal har skolbibliotekets verksamhet blivit en väl fungerande och viktig del av skolans arbete med elevernas läsförmåga.

Fyra kvinnor som ler mot kameran.
Raija Ikonen, Enbacksskolan i Stockholm, Monica Evermark, RUC, Marlene Andersson, SOL i Värmland, och Cilla Dalén, Enbacksskolan i Stockholm.

Bakom satsningen står Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet, SOL i Värmland, ett regionalt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare, som stöds av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS, vid Skolverket.

Läs mer om utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning.

Mer information om RUC och SOL i Värmland

Verksamheten som bedrivs vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC, på Karlstads universitet, utformas tillsammans med samverkanskommunerna (Värmlands kommuner samt Degerfors och Åmål). Syftet är att gemensamt utveckla arbetet med skolutveckling, lärarutbildning, forskning. Grundtanken med RUC är att är att skapa mötesplatser för verksamma inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare och forskare. Målsättningen är att forskning inom relevanta fält ska nå förskolans och skolans verksamma och att förskolans och skolans frågor ska nå forskningen. RUC tillhör lärarutbildningsnämndens ansvarsområde och är organisatoriskt placerat under lärarutbildningens kansli.

Läs mer om RUC.

SOL i Värmland är ett av de sjutton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). Nätverket samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet och arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare.

Läs mer i SOL i Värmlands blogg.

Text: Maria Nilsson

Lämna ett svar

Skapa konto