Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Skolbiblioteken – en uppskattad pedagogisk resurs

Skolbiblioteket på Älvkullegymnasiet är fullt av elever. De sitter livligt diskuterande runt de runda borden, står längs hyllorna och letar böcker eller sitter avsides djupt försjunkna i uppslagsverk och skolmaterial. Jag och skolbibliotekarie Hellen Andersson hittar efter en stunds letande två tomma stolar, där vi kan slå oss ner.


Hellen som är utbildad lärare och bibliotekarie på Älvkullegymnsiets skolbibliotek arbetar tätt tillsammans med både lärarna och eleverna på skolan. Hon tycker att man framförallt ska se skolbiblioteken som en pedagogisk resurs, en viktig del i läsfrämjande arbeten och informationshantering.

Förutom de spännande projekten med skrivartävling, teater, läsveckor och författarbesök liksom det kontinuerliga arbetet med att under hela utbildningstiden stödja eleverna i informationshantering och litteraturval arbetar Hellen med eleverna i början av årskurs 1 och under gymnasiearbetet i årskurs 3.

– I årskurs ett handlar det om att skola in eleverna i ett vetenskapligt förhållningssätt och ge eleverna stabila grunder för att kunna utveckla media- och informationskunnighet. Det gäller inte bara att kunna ta till sig ny teknik, utan även att upptäcka och förstå hur man ska granska och använda informationen som tekniken hjälper en att få fram. Det är inte bara att googla.

Skolverket trycker på att skolbibliotek inte bara är böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig och ska ses som värdefull resurs för att träna eleverna att söka, värdera och granska information och att utveckla sin förståelse av ämnen och teman utifrån egna problemställningar och frågor. Allt i enlighet med gymnasieskolans läroplan:

 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”

 

Hellen jobbar bland annat tillsammans med lärare i biologi och svenska för att planera och leda eleverna framåt inom olika tema-områden.

I årskurs tre har skolbiblioteket en central roll, när eleverna ska skriva sina gymnasiearbeten. Arbeten som kräver goda kunskaper och insikter i både informationshantering och akademiskt skrivande.

Hellen säger att det går att se en tydlig positiv effekt på elevernas måluppfyllelse, när skolbiblioteket blir ett nav i skolans språkverksamheter och i arbetet med att skola in eleverna i ett vetenskapligt förhållningssätt och en akademisk skriftproduktion. 

Hellen Andersson, skolbibliotekarie på Älvkullegymnasiets skolbibliotek

Text och bild: Lisa 

.

Lämna ett svar

Skapa konto