Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Sju frågor till mediepedagogen som jobbat på förskolan

Hallå där, Mattias Westgård, mediepedagog från Östra Ämtervik, som under förra läsåret arbetade med digitala berättelser vid åtta förskolor i Kils kommun.

Hur jobbar du?

– Jag har ett arbetskoncept som jag använder inom skola, för personalgrupper, bland konfirmander med flera. Syftet är att genom reflektion och narrativ gestaltning få nya perspektiv på sig själv och sin omvärld, vilket är centralt för att växa som människa. Det digitala berättande är utmärkt för det ändamålet. 

Varför behövs digitala berättelser i skolan?

– Det är ett sätt att koppla det personliga in i lärandet, att få fundera i sin egen värld och sedan återskapa det i röst och bild och leka med medieformerna. I en bra lärandemiljö reflekterar man.

Varför är det personliga viktigt för lärandet?

– Du får en egen ingång i ämnet. Det personliga ger mening.  Det gäller alla åldrar och allt lärande. Hittar jag inte min gnista blir det inte intressant. 

Vilka ämnen lämpar sig bäst för det här arbetssättet?

– Identitet och värdegrundsfrågor är väldigt tacksamma teman. Men jag skulle säga att vilket ämne som helst fungerar. Ta till exempel miljö. Utgå från den närmaste omgivning. Hur ska vi hantera sopor, nedskräpning, att vi kastar mat? Det finns massor att prata kring och att fånga i bilder. Samla reflektionerna i en story. 

Hur kommer man igång?

– Välj ett tema och börja i samtalet.  Spela in det som sägs och klä det sedan i bilder. Det bli lätt att man startar med bilder och musik, och det är inte fel men jag rekommenderar reflektionen, utgå från de egna tankarna kring ämnet.

Vad är viktigt att tänka på?

– Ge arbetsformen lite tid. Prata, spela in, samla bilder. Ta några timmar per dag under en period. Pressa inte fram resultatet. Att göra det tekniskt enkelt är också viktigt. Använd surfplattan, se till att den har ordentligt med minne och håll den alltid som en tv-ruta, då blir alla bilder rätt vända och redigeringen enkel. Tänk gärna lite extra på ljudet. Spela in samtalet i ett rum där det är lugn och ro. Bra ljud har stor betydelse för helheten.

Vad har varit det bästa med projektet i Kil?

– Att alla pedagoger blev involverade i arbetet. De var med i processen och jag var ett stöd. Digitala berättelser är ett sätt att arbeta, inte en happening då det kommer ut en mediepedagog och gör ett enskilt projekt.

Text: Helena Söderqvist

Här är artikeln om hur Mattias jobbade på Skogsgläntans förskola i Kil och gjorde filmer med barnen om hur en bra kamrat är.

Artikeln ingår i magasinet Kreativa skolan som gjorts av Pedagog Värmland, Karlstads kommun och Region Värmland för att visa upp det inspirerande skapande arbete som pågår i skolor och förskolor.

Lämna ett svar

Skapa konto