Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Samverkan med lärarstudenter

Ett mål för lärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) är att planera, iscensätta och utforma en utvecklande lärandemiljö för aktuella elever. Lärarstudenterna Jennelie och Hanna, använde Centrum för klimat och säkerhets pedagogiska verktyg för att göra just det. 

Jennelie och Hanna ville undersöka om pedagogiska verktyg kunde vara till hjälp vid språkutveckling hos elever i en förberedelseklass samt om en sådan undervisning kunde underlätta elevernas lärande om svenska samhällsstrukturer och samhällsfunktioner. En viktig utgångspunkt vid planeringen av temat var att alla elever skulle kunna delta i undervisningen på sina egna villkor, oavsett hur långt de kommit i sin språkutveckling.

Tjejerna berättar:

– Eleverna arbetade tillsammans med verktygen med stort engagemang och vi såg att tilltron till den egna förmågan att lära och uttrycka sig växte under besökets gång. Besöket var också värdefullt genom att inbjudan i sig gjorde att eleverna kände sig sedda, välkomna och inkluderade. Dagen efter besöket fick de återberätta och reflektera kring upplevelserna och det de framför allt undrade var; ”När får vi åka dit igen?”

Bild ovan: Elever ifrån förberedelsklassen på Orrholmsskolan spelar Vattenköping. Foto: Sofie Buskqvist/Centrum för klimat och säkerhet

Studenternas lokala lärarutbildare på Orrholmsskolan, Houria Karlsson, upplevde samarbetet med universitetet som mycket positivt. Hon menade att besöket blev en länk mellan forskningen och klassrummet, vilket är i linje med en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Houria menade vidare att lärarna genom besöket inspirerats till att se nya möjligheter i sin egen undervisning utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som besöket medförde. Perspektivet kring utbildning och yrken överlag vidgades.

– Hos eleverna såddes ett frö, drömmen om möjligheter till vidare utbildning väcktes och uppmuntrades.

Bild ovan: Hanna Louise Tietze, Therese Örstrand, Jennelie Örtendah, & Houria Karlsson. Foto: Sofie Buskqvist/Centrum för klimat och säkerhet

Bild ovan: Hanna Louise Tietze, Therese Örstrand, Jennelie Örtendah, & Houria Karlsson. Foto: Sofie Buskqvist/Centrum för klimat och säkerhet

Här på Klimat & Säkerhet är vi väldigt tacksamma över att få varit del av det fantastiska arbete tjejerna utfört! Det är naturligtvis extra roligt för oss när våra verktyg kommer till nytta på det här viset där så många lär så mycket på så många olika sätt.

Text och foto: Sofia Buskqvist, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto