Forskningspodden förskola och skola

Podd

Forskningspodden förskola och skola

I Forskningspodden möter du forskare från Karlstads universitet som nyligen lagt fram sin avhandling. Följ med på en upptäcktsresa i vetenskapens värld! Podden görs av Karlstads…

I Forskningspodden möter du forskare från Karlstads universitet som nyligen lagt fram sin avhandling. Följ med på en upptäcktsresa i vetenskapens värld! Podden görs av Karlstads universitetsbibliotek. Här på Pedagog Värmland publiceras de avsnitt som speciellt berör förskola och skola. Du hittar alla avsnitt på kau.se/forskningspodden

Slöjdundervisning i anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är en skolform för barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det finns mycket begränsat med forskning om anpassade grundskolan, inte minst när det gäller slöjdundervisning. I Anna Sjöqvists forskning i pedagogiskt arbete är det denna kunskapslucka som står i fokus.

Med hjälp av en enkätstudie till rektorer och en fallstudie vid två anpassade grundskolor undersöker Anna om och hur slöjdundervisningen kan bidra till att ge eleverna Bildning, i betydelsen självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.

Resultaten av studien visar att det fanns olikheter i hur undervisningen bedrevs i de båda skolorna, som fick betydelse för elevernas möjligheter att utveckla Bildning. I vårt samtal berättar Anna mer om dessa resultat, och om avhandlingens kunskapsbidrag i stort.

Anna Sjöqvist, Karlstads universitet

Anna Sjöqvists doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Slöjdundervisning i grundsärskolan: En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste poddavsnitt

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre poddavsnitt