Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

Podd

Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

Denna podd består av 5 avsnitt. Innehållet som lyfts fram och diskuteras tar sin utgångspunkt i en forskningsstudie som har genomförts på olika fritidshem av…
RSS

Denna podd består av 5 avsnitt. Innehållet som lyfts fram och diskuteras tar sin utgångspunkt i en forskningsstudie som har genomförts på olika fritidshem av Mona Persson Aronson och Inga-Lill Emilsson. I studien hade de för avsikt att ifrågasätta förgivettagna uppfattningar kring musik och lek i fritidshem genom att pröva alternativa förhållningssätt till både musik och lek. Studien kan beskrivas som praktiknära forskning och kopplas till det inom fritidshemmet centrala området skapande och estetiska uttrycksformer, med fokus på musik och lek som skapas i ögonblicket.

Referenser:
Aronson, M. P. (2022). Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår: en kvalitativ studie om musikalisk emancipation. Avhandling (ph.d.) – Høgskolen i Innlandet, Hamar. https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2988512

Lindqvist, G., (2002). Lekens estetik. Psyke & Logos, 23, (437–450).
https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8598

Mona Persson Aronson är utbildad musiklärare och fritidspedagog. Hon är filosofie doktor i musikpedagogik sedan 2022 och undervisar i musik vid Karlstads universitet, främst för blivande förskollärare och grundlärare i fritidshem. Mona undervisar också på campus Arvika, Musikhögskolan Ingesund. Hennes forskning handlar om att ifrågasätta det vi tar för givet när vi tänker på musik i förskola och fritidshem. Vad räknas som musik och hur det kan låta? Genom att pröva alternativa förhållningssätt till musik, som musikaliskt lekande, så utmanas pedagogrollen och synen på styrning och kontroll.

Inga-Lill Emilsson är utbildad förskollärare och utvecklingspedagog och har en filosofie master i utbildningsvetenskap. Hon har under många år arbetat som universitetsadjunkt vid Karlstads universitet som kursledare och lärare i förskollärarutbildningen och olika av Skolverkets uppdragskurser inom Förskolelyftet, Läslyftet i förskolan och Undervisning i förskolan. Inga-Lill har varit ledare för Småbarnspedagogik 2008-2016 där 1480 verksamma pedagoger varit med i ett regionalt nätverk. 2022-2023 har hon varit ledare och haft det övergripande ansvaret för upplägg och innehåll i professionssatsningen Förundran, kreativitet och Språk-lek-lighet

5. Mona och Inga-Lill har bjudit in professor Maria Hjalmarsson för att samtala om forskningsstudiens relevans till det som skrivs fram i Läroplanen för fritidshemmet. 

Maria Hjalmarsson är utbildad och har erfarenheter av att arbeta som fritidspedagog. Sedan 2019 är hon professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och leder en forskargrupp som har uppdraget att bygga upp en forskningsmiljö kring fritidspedagogik. Marias tidigare forskning har främst haft fokus på omsorgsuppdraget samt mötet mellan fritidshemmets omsorgstradition och det förtydligade kunskaps- och undervisings-uppdraget.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste poddavsnitt

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre poddavsnitt