Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Pedagogik och omsorg i fritidshem

223 fritidspedagoger från hela Värmland slöt 12 maj upp i Löfgrenssalen på Karlstads universitet. De har tillsammans med sina arbetslag anmält sig till kompetensutvecklingsserien Fritidshemspedagogik som Regionalt utvecklingscentrum håller i under 2016/2017. Under det närmsta året kommer de att få ta del av många intresseväckande och lärorika seminariedagar, som kommer att följas upp av reflektioner i arbetslaget på skolan.  

På programmet stod Maria Hjalmarsson, lektor och docent i pedagogiskt arbete och Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet. 

Maria Hjalmarsson inledde dagen:

– Förhoppningen är att den här kompetensutvecklingen ska ge fler redskap till pedagogiken och omsorgsarbetet i fritidshemmen. Liksom att den ska leda till att det gemensamma språkbruket stärks. 

Maria ser att ett utvecklat gemensamt språk kan bidra till att omsorgsarbetet uppvärderas. 

– Omsorg är ett professionellt arbete. För att kunna lyfta fram professionaliteten krävs förmågor till ett reflekterande kring etiska förhållningssätt, liksom förmågan att utforska, dokumentera och utvärdera den egna verksamheten, menar Maria. 

Verksamheten i fritidshemmen styrs av skollagen och omfattas av Lgr11, som just reviderats med kapitel riktade särskilt mot fritidshem och förskolan. Revideringarna tydliggör fritidshemmets dubbla uppdrag: undervisning/pedagogik och omsorg.

Maria vill dock inte särskilja de båda begreppen pedagogik och omsorg, utan ser att det ena inte kan bedrivas utan det andra, att det är två sidor av samma mynt.

– Det handlar självklart om både lärande och omsorg, men kanske ska det snarare ses som ett omsorgslärande – en professionell kompetens som behöver synliggöras.

Omsorgslärande handlar bland annat om att skapa strategier för att uppmärksamma både individer och grupper, skapa förutsättningar för trygghet och social gemenskap, möta upp elevers existentiella frågor likväl som att stärka deras sociala förmåga. Fritidspedagoger följer barnen hela dagen och får därigenom möjlighet att se till helheten och kan stötta barnet såväl i ämneskunskaper som i social och emotionell utveckling.

– Som fritidspedagog behöver man stå pall för diskussioner om allt, säger Maria. 

Förmiddagen gav även möjlighet att lyssna till Annica Löfdahl Hultman. Här finns ett smakprov ur hennes bok Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor. Annica har under många år utgått från förskolan i sin forskning, men under föreläsningen framhölls hur förskolepedagogiken och fritidspedagogiken tangerar varandra. Båda inriktningarna handlar om pedagogik och omsorg eller om man så vill omsorgslärande under friare former än övrig skola.

Kompetensutvecklingen kommer fortsättningsvis att följas upp här på Pedagog Värmland genom fritidspedagoger på Råtorpsskolans fritidshem i Karlstad. De kommer att dela sina reflektioner från föreläsningar och uppföljande dialog i arbetslaget med erfarenheter från den egna verksamheten.

Så håll ögonen öppna för en spännande fortsättning!

 

Bilspelet från dagen kan du ladda ner här

 

Lär vidare!

Mer om forskning kring fritidshemspedagogik kan du hitta på forskning.se

Lämna ett svar

Skapa konto