Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Om värmen kommer – råd inför eventuell värmebölja i sommar

Förra sommaren var ovanligt varm och hettan slog till oväntat och blev långvarig. Om sommaren 2019 skulle bli lika varm får ni här några tips för att förbereda er.

stark sol på blå himmel med tunna moln

Råd till dig som rektor eller förskolechef

 • Köp in ett lager med fläktar.
 • Kartlägg svala platser på skolgården där barn och elever samt medarbetare kan vistas när det är som varmast.
 • Köp in material, som till exempel vattenbehållare, vattenflaskor och muggar, så att det går att uppmana barnen/eleverna samt medarbetarna att dricka i de klassrum som saknar rinnande vatten.
 • Överväg att köpa in kylaggregat till sommaröppna verksamheter.

Att göra om värmen slår till

 • Använd de fläktar och den solavskärmning som finns. Solsegel är bra, men även mer tillfälliga lösningar som stora parasoll och billigare partytält hjälper.
 • Vädra ut värme och släpp in kyla när vädret är svalare.
 • Dela ut vatten och se till att barn, elever och medarbetare dricker mycket vatten.
 • Styr rastens lekar och idrottslektioner till svalare områden.

Barns hälsa och värme

Små barn är sårbara mot höga temperaturer eftersom de har svårt att reglera värmen. Särskilda riskgrupper är yngre barn, barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Nedan följer några tips och råd vid eventuell värmebölja.

 • Undvik fysiskt krävande aktiviteter.
 • Ordna svalka. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ.
 • Skölj handleder i svalt vatten samt kallt fotbad.
 • Förebygg smittorisk genom noggrann handhygien, städning och mathållning.
 • Uppmana till lätta och svala kläder samt huvudbonad vid utevistelse.

Vätskebrist uppstår när kroppen förlorar mer vätska än vad som tillförs. Ett barn som får vätskebrist blir trött, hängigt och kissar mindre än vanligt. När barnet får i sig vätska eller vätskeersättning går symtomen oftast över. Uttalad (stor) vätskebrist kan leda till uttorkning.

Se 1177.se för mer information.

Tack till Marty Lundin, säkerhetssamordnare, Tobias Andersson, kommunikatör, Linda Rågård, verksamhetschef Medicinska elevhälsan och skolöverläkare Anna Enström, Karlstads kommun, som sammanställt råden. Råden är skrivna för verksamheterna i Karlstad, men kan förhoppningsvis vara användbara för fler. Ha en fin (och förhoppningsvis inte alltför varm) sommar!

Lämna ett svar

Skapa konto