Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Nytt material för att undervisa om migration

Här är ett material för att undervisa om migration på mellanstadiet, fritt att använda. Det är utvecklat under två års tid av en grupp lärare och forskare och ett mål har varit att ge lärare bättre verktyg för att kunna förankra undervisning i relevant forskning.

Gå till startsidan för undervisningsresursen.

Materialet är framtaget inom projektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4–6”. Projektet finansierades av Skolforskningsinstitutet, och projektledare var Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet.

Materialet innehåller bland annat personkort med migrationsbiografier, att utgå från i arbetet.

Martin Stolare, som ledde arbetet, berättar (i en artikel på Skolforskningsportalen) om hur de utvecklade materialet:

– Vi arbetade tillsammans med lärarna i projektet, både med progression och med undervisningens innehåll. Konkret innebar det att vi tillsammans läste aktuell forskning om migration, men också relevant SO-didaktisk forskning. Tillsammans diskuterade vi betydelsen av ämneskunskap kombinerat med ämnesdidaktik, och hur vi skulle kunna göra materialet relevant för eleverna på ett bra sätt. Innehållet skulle vara betydelsefullt ur ett kunskapsperspektiv och samtidigt vara relevant ur ett elevperspektiv.

Martin Stolare, professor i historia, ledde projektet på CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.
Foto av: Andreas Reichenberg

Mer information

???? Undervisningsresursen Att undervisa om migration på mellanstadiet

???? Artikel på Skolforskningsportalen om arbetet

Lämna ett svar

Skapa konto