Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Ny lärresurs för SO-lärare

Finns det bara en Jesus? Kan fred leda till krig? Är sociala medier ett hot mot demokratin? Det är frågor som kan ställas i undervisningen utefter modellen frågedriven undervisning, FDU. Undervisningsupplägg kring detta har arbetats fram i samverkan mellan lärare och forskare i forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” och går nu att läsa mer om på en ny webbplats.

Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet, leder forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.
Foto av: Andreas Reichenberg
Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet, leder forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.

Frågedriven undervisning (FDU) är en ämnesdidaktisk planerings- och undervisningsmodell där utgångspunkten är en angelägen fråga med relevans för både elever och ämnet. På ett strukturerat sätt konstrueras och kombineras frågor, uppgifter och källor. Eleverna tar sig an frågan med hjälp av stödfrågor som besvaras genom uppgifter och källor. I engelskspråkig litteratur benämns metoden ”enquiry”. Enquiry-metoden har i internationell forskning visat stor potential för elevers lärande.

Syftet med forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” är att utforska vad som utmärker lärares enquiry-kompetens och hur en sådan kompetens utvecklas i kollegial samverkan. Forskningsprojektet ska också undersöka hur elevers lärande påverkas.

– Vi har satt in metoden i en svensk skolkontext och tillsammans med lärare utvecklat frågedriven undervisning, FDU. Det är läraren som formulerar frågan som ska motivera och engagera eleverna att ta reda på svaret, och på så sätt driva undervisningen framåt. Frågan ska också vara angelägen och viktig för ämnet. På så sätt ställer FDU höga krav på lärares professionalitet i form av ämneskunskaper och organisation av undervisningen, säger Thérèse Britton, filosofie doktor och lektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet i Stockholm.

Fokus på samverkan och spridning

Forskningsprojektet involverar mer än 30 lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan i ämnena historia, religion eller samhällskunskap. Projektet är byggt runt en professionsutvecklande seminarieserie, som kan ge högskolepoäng. I seminarieserien samarbetar lärare och forskare med att planera, genomföra och utvärdera FDU. Seminarierna har både en akademisk och praktisk inramning och i det mötet utvecklas metoden tillsammans mellan verksamma lärare och forskare.

Forskningsprojektet som är treårigt är inne på sitt sista år. Projektet är nu inne i en analysfas och skrivfas av vetenskapliga artiklar samt en avhandling som är knuten till projektet. De medverkande lärarna har även de reflekterat och skrivit om sin genomförda undervisning i nättidskriften SO-didaktik samt publicerat på hemsidan SO-didaktik.se.

– Analyserna är inte klara, men vi kan se tendenser att den tydliga struktur som finns i FDU gynnar svaga elever. Lärare har också uppfattat att eleverna fått en mer komplex förståelse för ämnet, säger Thérèse Britton.

Thérèse Britton, filosofie doktor och lektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet i Stockholm, deltar i forskningsprojektet.
Thérèse Britton, filosofie doktor och lektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet i Stockholm, deltar i forskningsprojektet.

Mer information

Forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” är ett samarbete mellan Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, Karlstads universitet, och SO-didaktik i centrum, som bedrivs vid Globala gymnasiet i Stockholm. Projektet finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet är forskningsledare. Övriga forskare är: Therese Britton, filosofie doktor, Maria Johansson, filosofie licentiat, och Patrik Johansson, filosofie doktor, samtliga Globala gymnasiet, samt Ulrik Holmberg, filosofie licentiat, Karlstads universitet och Globala gymnasiet.

Hemsidan med frågedrivna undervisningsupplägg finns samlade i en webbaserad undervisningsbank. Samtliga upplägg är prövade i undervisning. Här kan lärare ladda ner färdiga undervisningsupplägg, men också inspireras att skapa egna

Läs mer om FDU-modellen och ladda ner undervisningsupplägg.

Här hittar du tidskriften SO-didaktik.

Läs mer om forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.

Lämna ett svar

Skapa konto