Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Mobiltelefonen i klassrummet – en pedagogisk möjlighet

Ska man beslagta elevers telefoner för att få ökad arbetsro? Är elevers knappande på smarta telefoner ett hinder i lärandeprocessen?

I projektet Uppkopplade klassrum. Nya literacypraktiker bland gymnasielever i de smarta telefonernas tidevarv tittar Christina Ohlin Scheller, professor i pedagogiskt arbete och Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet närmare på ämnet.  

Skolor lägger stora pengar på att utrusta elever med laptops och surfplattor, samtidigt sker en digitalisering från insidan – genom att alltfler elever har smarta telefoner med konstant internetuppkoppling. Christina och Marie menar att mobiltelefonen är en unik möjlighet då den ger ett fönster in till varje elevs privata sfär, samtidigt som den ger eleven fri tillgång till omvärlden via Internet, där eleverna skriver, läser, interagerar och kommunicerar via telefonen.

Ju fler språk desto mer makt

– Språk är makt. Facebook har sitt sätt att formulera sig, Snapchat sitt. Ju bredare repertoar, desto mer makt, menar Christina.

Det finns visserligen studier som visar att elever inte i första hand använder sina telefoner till att förstärka det lärande den aktuella lektionen syftar till. De förstudier som Christina och Marie har gjort visar dock att telefonerna används i undervisningens ”mellanrum” och att aktiviteterna kring telefonerna faktiskt skapar lugn och ro.

– Kanske kan en mer medveten pedagogisk användning av mobiltelefonerna i klassrummet leda till ökad tillgänglighet i lärandet? Mobiltelefonerna är nästan som en förlängning av kroppen för många elever, menar Christina. De navigerar med hög hastighet mellan olika appar och når snabbt fram till den information eller den kanal de önskar kommunicera på. Kanske är det något man skulle kunna dra mer nytta av i undervisningsrelaterade aktiviteter?

En app mäter hur mobilerna används i skolan

Projektet syftar till att utforska de utmaningar och eventuella möjligheter som lärare står inför när det gäller smarta telefoner i klassrummet. För att göra det behöver man nå ökad förståelse för hur och till vad eleverna använder sina telefoner. Det kräver till viss del nya undersökningsmetoder. I projektet kommer den sociala interaktionen i fyra gymnasieklasser att följas upp med intervjuer, observationer och fältanteckningar. I varje klass kommer två fokuselever att väljas ut. Fokuselevernas samtalande med kamrater och lärare liksom deras användning av mobiltelefonen kommer att spelas in på video och registreras av en app installerad på elevernas telefoner.

Projektet bedrivs i samarbete med ”Textmöten” vid Helsingfors universitet/Åbo akademi, projektledare docent Fritjof Sahlström
http://textmoten.com/

Läs  vidare

Länk till projektets sida på Karlstads universitets webbplats

Bilderna i artikeln kommer från Karlstads-Tidningen

Lämna ett svar

Skapa konto