Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Mattekollo 2016

Just nu pågår mattekollo på Lillerudsgymnasiet i Karlstad. 40 matematiskt särskilt begåvade barn från hela Sverige får under 10 dagar träffas, leka och ägna sig åt sitt stora intresse – matematik.

”Mattekollo ger särskilt begåvade barn inom matematik en chans att utmanas och utvecklas inom sitt stora intresse. Men det handlar om mer än det!”, säger Elisabet Mellroth, projektledare för kollot. Valentina Chapovalova, huvudledare för kollot fortsätter; ”På mattekollo får barnen känna sig accepterade för den de är. Att ha matematik som största intresse kan lätt bli socialt stigmatiserande i den vanliga skolan, men här på kollot har alla samma intresse och här kan barnen få känna sig mindre annorlunda.”

Under förmiddagarna hålls lektioner i kombinatorik, logik, talteori och algoritmer – grundstenar för en djupare förståelse av all matematik. Progressionen är snabb – från det enkla till det mer tankekrävande på bara ett tiotal uppgifter. Ledarna uppmuntrar eleverna till att lösa uppgifter tillsammans och ger dem därigenom träning i att kommunicera och diskutera lösningsförslag och resultat. Eleverna är indelade i grupper efter tidigare vana av att lösa matematiska uppgifter.

På eftermiddagarna är det sportaktiviteter alternativt robotprogrammering som gäller. Ledare för robotprogrammeringen är Fredrik Löfgren, bland annat känd från Genikampen på SVT. En grundtanke är att visa eleverna hur programmering, logik och matematik hänger ihop och kan användas tillsammans.

Exempel på matteuppgifter:

Logik: När det regnar sitter katten i köket eller i källaren. Om katten är i köket så sitter råttan i hålet och osten är i kylskåpet. Om osten är på bordet och katten är i källaren så är råttan i köket. a) Det är inte sant att osten är på bordet och katten är i källaren. Kan råttan vara i köket?

 Talteori: Det finns fyra kort med siffrorna 2, 0, 1, 6 på. För varje tal mellan 1 och 9 kan man bygga ett fyrsiffrigt tal utav korten som är delbart med det ensiffriga talet. Vilket är nästa år vars siffror har samma egenskap?

 

Bakgrund till projektet

Initiativet till ett mattekollo togs 2015 av Valentina Chapovalova i Uppsala. Hon såg behovet och slängde ut en förfrågan om ledare till ett kollo på sin blogg: mattebloggen.com. Sommaren 2015 kom ett tiotal barn till mattekollot i Uppsala. Elisabet Mellroth uppmärksammade Valentinas initiativ och genom projektmedel från Region Värmland, Stiftelsen Natur och Kultur och med sponsorer som Tantrix, Billerud Korsnäs liksom stöd från Karlstad, Borlänge och Uppsala kommuner kunde Elisabet få ihop medel för en större satsning med fler barn och ledare. En satsning som också fått fler kommuner intresserade. Bland annat erbjuder Falun kommun två av sina lärare fortbildning genom att ge dem möjligheten att vara med under kollots avslutningsdag.   

 Läs mer om mattekollo 2016 på Elisabets blogg här på Pedagog Värmland! Du hittar till hennes blogg här

Forskning om särbegåvning i skolan

Elisabet Mellroth, projektledare för Mattekollo 2016  arbetar som verksamhetsutvecklare vid Karlstads kommun och bedriver forskning om matematiskt särskilt begåvade barn. Hon stöter ofta på elever som resignerat inför den vanliga skolan. Som menar att mattekollon och matteklubbar för särbegåvade är den enda chansen för dem att utmanas och utvecklas. Men Elisabet vill inte ge upp hoppet om skolsystemet.

”Det måste kunna fungera i skolan. Med bra uppgifter och med lärare som ser sig som coacher eller vägledare, så kan vi få till en förändring. Ingen fotbollstränare för landslaget har någonsin varit lika duktig att spela fotboll som sina spelare. De är duktiga på att leda och hitta övningar som utmanar och utvecklar. Och det är vad lärare också behöver göra.”, menar Elisabet.  Sedan betonar hon vikten av att lärare kan ha någon inom kommunen att vända sig till för att få tips och råd vad gäller särskilt begåvade elever. 

Elisabets forskningsprojekt syftar till att arbeta fram uppgifter i matematik som kan stimulera alla nivåer i klassrummet. Uppgifterna testas av aktiva lärare och utvärderas sedan under ledning av Elisabet. Inom ramen för forskningsprojektet får 17 lärare fortbildning om särbegåvade elever – såväl från ett socialt som ett ämnesrelaterat perspektiv. Projektet heter ”Med rätt att utmanas – i en skola för alla”.

Under hösten kommer Elisabet även att träffa personal inom skolhälsovården för att berätta om och diskutera särskilt begåvade elevers situation i skolan. 

Läs vidare!

Läs mer om Mattekollo här.

Valentina Chapovalova har en blogg, där hon bland annat lägger ut matematikuppgifter: mattebloggen.com

Du kan läsa mer om den forskning och de projekt Elisabet Mellroth arbetar med här och här

Elisabet Mellroth bloggar här hos oss på Pedagog Värmland om forskning och aktiviteter kring särskilt begåvade barn. Du hittar till bloggen här

Text och foto: Lisa Svensson, redaktör Pedagog Värmland

Lämna ett svar

Skapa konto