Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Ulrik Holmberg

”Det visade sig att elever från olika landsändar, och därmed olika historiska kontexter, hade olika nationella berättelser. Historia är alltså inget vi bara möter i skolan. Historien finns runtomkring oss hela tiden.” Orden kommer från Ulrik Holmberg, doktorand i historia vid Karlstads universitet, som genomförde en licentiatstudie om ugandiska gymnasieungdomars användning av historia.

Ulrik Holmberg i grå skjorta och rock
Foto: Cecilia Chroona

Ulrik Holmberg har arbetat 20 år som lärare i historia, samhällskunskap och religion i gymnasieskolan. För drygt tio år sedan fick han möjligheten att vara informant i en studie om historieundervisning.

– Det var denna erfarenhet och mitt intresse för vilken relevans historia har för elever som fick mig att söka mig till en forskarskola för SO-lärare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet. Detta resulterade i en licentiatuppsats om ugandiska gymnasieungdomars användning av historia. Studien gjorde jag i Uganda dit jag flyttade under min forskarutbildning.

Numera är Ulrik Holmberg tjänstledig från sitt arbete som lärare på Globala gymnasiet i Stockholm och är en av deltagarna i forskarskola Käkk (Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum). Käkk erbjuder doktorandtjänster inom olika områden och för Ulrik Holmberg har intresset för historia både i och utanför skolan hållit i sig.

– I mitt doktorandprojekt är det fortfarande detta område som intresserar mig, men mer vilken betydelse elevens vardagsförståelse av historia har för elevens möjlighet att kvalificera sina historiska kunskaper. Jag är intresserad av hur lärare både kan arbeta med vad som är relevant för eleven och betydelsefullt för historieämnet genom de historiska frågor som ställs i undervisningen.

Forskning – ett privilegium

Möjligheten att forska är ett privilegium tycker Ulrik Holmberg.

– Det är inte alla förunnat. För mig har det inneburit tid att reflektera över min lärarpraktik. Tid jag inte upplevde att jag hade när jag arbetade som lärare, att forska är en chans att reflektera över sitt yrke och ämne. Den stora utmaningen att gå från att vara lärare till att bli forskare tycker jag har varit att gå från att tala till att bli skribent. Men, det har också varit en väldigt rolig utmaning.

På Globala gymnasiet i Stockholm fick Ulrik Holmberg möjlighet att tillsammans med några kollegor utveckla både professionsutvecklande seminarieserier, i hans fall Doing History, och en nätbaserad tidskrift för de samhällsorienterande ämnena, SO-didaktik.

– Som praktiserande lärare har man inte alltid tid att läsa forskningsartiklar, men man har ett stort behov av såväl professionsutveckling och “påfyllnad”. Både seminarieserien och den nätbaserade tidskriften tror jag har fyllt ett tomrum som funnits för SO-lärare i Sverige. Det är otroligt roligt att genom tidskriften få ta del av allt bra som händer i klassrum runt om i Sverige.

Forskning ska komma till nytta

Att forskningen ska komma till nytta är ett av målen.

– I första hand hoppas jag att min forskning ska få en praktisk betydelse för lärare i deras vardag. Forskningsresultaten ska kunna vara verktyg i lärares planering och i historieundervisningen. Sedan vill jag också delta i det internationella samtalet om historieundervisning. I den globaliserade värld vi lever i idag är detta samtal viktigare än någonsin.

Hur vet man då att forskning är något som skulle passa en själv?

– Jag skulle säga att lärare dagligen funderar på olika saker i relation till sitt ämne, det kan till exempel vara hur eleverna lär sig ämnet, hur de skulle kunna lära sig det effektivare eller bli motiverade av ett specifikt område. När dessa frågor och behovet av att få svar blir för stark är det nog bara forskningen som är kvar. Känner du så är det bara att kasta sig över chansen att få forska!

Här hittar du Ulf Holmbergs licentiatuppsats: Significant history and historical orientation – Ugandan students narrate their historical pasts.

Här kan du läsa mer om forskarskolan Käkk.

Här hittar du tidskriften SO-didaktik.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto