Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Thomas Blom

”Intresset för ledarskapsfrågor och skolutveckling har funnits med mig länge. Det handlar nog om nyfikenhet om vad som får oss att leda som vi gör och hur ett ledarskap på olika sätt kan påverka både medarbetare och verksamheten. I mitt intresse ligger även hur rektorers sätt att leda kan ha en inverkan på barns och elevers utveckling och lärande.” Det säger Thomas Blom, doktorand i pedagogiskt arbete och utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Thomas Blom
Thomas Blom

En byggkris i början av 1990-talet fick Thomas Blom att sadla om från gymnasieingenjör med inriktning byggnadsprojektering till lärare.

Jag läste grundskollärarutbildningen på Örebro universitet. Eftersom jag var intresserad av ledarskap läste jag även parallellt på Skolledarhögskolan i Örebro och hade stor nytta av det vi läste om ledarskap, organisation och juridik när jag började arbeta som lärare.

Intresset för ledarskap i skolan fortsatte. Thomas Blom studerade vidare på Skolledarhögskolan i Örebro, fick en skolledartjänst och jobbade som rektor i 12 år.

Under tiden gick jag rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Därefter läste jag pedagogik med inriktning mot skolledning på Stockholms universitet och skrev en magisteruppsats. Sedan 2011 arbetar jag på rektorsutbildningen på Karlstads universitet och är sedan några år tillbaka också doktorand i pedagogiskt arbete.

För stort fokus på resultat och ekonomi

Thomas Bloms erfarenhet är att förväntningar utifrån påverkar hur förskole- och skolverksamhet leds.

Jag upplever att det inte alltid är de grundläggande värdena i skollagen och läroplanerna som ligger till grund för ledarskapet i skolorna. Det finns andra intressen och värden som påverkar och som bland annat resulterat i att det blivit ett för stort fokus på resultat och ekonomi i många verksamheter. Människor – barn och vuxna – som lär och utvecklas ingår i olika processer. För mig är det intressant att sätta fokus på vad som sker i dessa processer.

Det är rektorers ledarskap och vilka handlingar som bidrar till upplevelsen av tillit i relationen mellan rektor och lärare som ligger i fokus för doktorandstudierna.

Utgångspunkten är vardagliga situationer i skolan. Det gör att fokus blir på det mellanmänskliga och relationella mellan rektor och lärare. Tillit är centralt då det finns ett samband mellan rektorers ledarskap, lärmiljön och elevers lärande och utveckling. Mellan rektorer och lärare har tillit visat sig bidra till exempelvis bättre förutsättningar för lärares samarbeten samt utveckling av undervisning och relationerna med eleverna.

Rektorsutbildningen och lärarutbildningen bör mötas


Thomas Blom hoppas att hans forskning ska bidra till samtal om ledarskap i skolan och att innehåll och utformning av både rektorsutbildning och lärarutbildning kan påverkas.

Jag tycker att det saknas gemensamma innehållsliga och praktiska inslag där deltagare i rektorsutbildningen och lärarutbildningen kan mötas och föra samtal om frågor som berör båda, exempelvis professionellt lärande, samverkan, ledarskap, medarbetarskap och relationella frågor. Min avhandling kommer förhoppningsvis att bidra till att sätta ord på en del saker vi tar för givet, och att blir medvetna om att ledarskap handlar mer om vår syn på varandra och våra värden än på färdiga ledarskapsmodeller.

Ibland kan Thomas Blom sakna sitt tidigare arbete som rektor. Men han gillar forskningen och rekommenderar verksamma rektorer att läsa vidare.

I och med att de får tillgodoräkna sig rektorsutbildningen är halva magistern redan klar. Då är steget inte så långt till att forska. Jag tycker att det satsas för lite på rektorers kompetensutveckling. Att erbjuda verksamma rektorer att börja forska vore ett naturligt led i en nationell permanent satsning. Vi behöver en nationell rektorsutbildning och vi behöver erbjuda rektorer att fortsätta utbilda sig. Jag är en forskare med yrkesbakgrund, och det behövs flera.

Här kan du läsa mer om Thomas Blom och hans forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto