Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Susanne Walan

”Naturvetenskap är för mig intressant och facinerande och av stor vikt, inte minst i dagens samhälle. Men, det kan också vara svårt för elever att förstå och om det är svårt kan det också verka ointressant. Därför blev det viktigt för mig att forska kring vad som kan göra undervisning inom dessa ämnen bättre.” Det säger Susanne Walan som startade sin lärarbana i början av 1990-talet som ämneslärare i biologi och kemi, men sedan 1995 arbetar på Karlstads universitet som lärarutbildare och forskare.

Susanne Walan, lärarutbildare och forskare på Karlstads universitet.

Susanne Walan har varit länge på Karlstads universitet, och hon trivs alldeles utmärkt.

– Efter några år som lärarutbildare blev jag allt mer intresserad av att forska, men möjligheter öppnade sig inte förrän 2013 och 2016 disputerade jag i biologididaktik. När man arbetar i en akademisk miljö blir man naturligtvis influerad av den, undervisning ska ju vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Naturvetenskap är för mig intressant och facinerande och av stor vikt, inte minst i dagens samhälle. Men, det kan också vara svårt för elever att förstå och om det är svårt kan det också verka ointressant. Därför blev det viktigt för mig att forska kring vad som kan göra undervisning inom dessa ämnen bättre.

Var det som du tänkt dig att forska?

– Jag hade ju varit i den akademiska miljön i många år innan jag började att forska så det blev ungefär som jag hade tänkt mig. Det som var lite överraskande var att jag trodde att jag var bra på att skriva engelska, men att skriva vetenskapliga artiklar på engelska var trots allt en utmaning, särskilt med de två första artiklarna där det blev mycket rödmarkeringar av min handledare, säger Susanne Walan med ett skratt.

Hon tycker att det är en stor skillnad på att forska mot att vara lärare.

– Jag tycker att det är fler bollar i luften när man undervisar. Som forskare kan jag tidvis totalt fokusera på en sak, till exempel artikelskrivande. Då kan jag gå in i en bubbla totalt och inte tänka på något annat. Men framför allt har jag nog utvecklat mitt kritiska tänkande och reflekterar mycket mer även kring min egen undervisning så det blir liksom en personlig utveckling också.

Forskar om undervisningsstrategier

Susanne Walans forskning handlar till stor del om lärares olika undervisningsstrategier, både för att väcka intresse hos elever och för att försöka göra innehållet begripligt.

– Det är inte alltid lätt att förstå naturvetenskapligt innehåll som man inte kan se och ta på. Jag har jobbat med många olika projekt. De senaste åren har det handlat mycket om hur förskollärare och lärare använder digitala verktyg för att skapa en bra undervisning. Jag är även med i ett EU-projekt. Där jobbar vi med hur skolor kan göra undervisningen i naturvetenskap mer relevant för elever genom att samverka mer med det omgivande samhället. Ungdomar uppskattar när de upplever att saker och ting ”är på riktigt” och inte något som ”bara händer i skolan”. Citaten är direkta kommentarer från elever. I år har detta lett till en studie kring undervisning och AI som är högaktuellt, där håller jag just nu på att analysera datamaterial.

Forskningen ska gynna barn och elever

Att forskningen ska komma till nytta är ett mål.

– Min förhoppning är att det som kommer fram i min forskning ska vara till nytta för förskollärare och lärare och därmed på sikt för barn och elever. En del av resultaten från min forskning använder vi i lärarutbildningen, så det vet jag att förskollärar- och lärarstudenter får ta del av. Eftersom min forskning är praktiskt inriktad är den inte så svår att tillämpa. Under det senaste året har jag fått möjligheter att dela med mig av mina resultat till många yrkesverksamma när det gäller användning av digitala verktyg, vilket är en het fråga särskilt när det gäller förskolan.

Det är många år sedan Susanne Walan slutade som lärare, men kontakt med elever har hon ändå.

– Jag träffar en del elever när de besöker universitetet inom projektet Teknikerjakten, och det är alltid lika roligt. Självklart är det inte samma sak som att undervisa i skolan, men möten med ungdomar är väldigt stimulerande. Som lärare har man många möjligheter att påverka. Det viktigaste idag tror jag är att hjälpa dem med källkritiskt tänkande, särskilt med tanke på utvecklingen inom AI.

Att ta steget att börja forska är något som Susanne Walan rekommenderar alla verksamma lärare.

– Sök efter möjligheten! Det är väldigt stimulerande och man utvecklas positivt i sitt sätt att tänka. Som forskare kan man få den tiden som behövs för att gå på djupet inom ett område, den tiden kanske inte riktigt finns som lärare.

Läs mer om Susanne Walan och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto