Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Sara Wahlberg

”Tanken på att forska inom kemididaktik har nog alltid funnits där i form av nyfikenheten i att försöka förstå hur andra tänker i kemi, varför de tänker så och hur dessa kunskaper kan användas i att stötta lärandet.” Det säger Sara Wahlberg, universitetsadjunkt i kemi med en gymnasielärarexamen i kemi samt biologi, och numera doktorand inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, vid Karlstads universitet.

Sara Wahlberg med långt ljust hår, glasögon och svart tröja med vita ränder.
Sara Wahlberg

Efter sin gymnasielärarexamen 2005 började Sara Wahlberg ganska direkt på Karlstads universitet.

Sen första dagen har jag arbetat med didaktiska frågor i kemi på ett eller annat sätt, bland annat inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt med mentorskap, kursledarskap, handledning och undervisning inom olika kemikurser. Under en period var jag samtidigt på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad och undervisade i kemi och naturkunskap.

När sedan möjligheten att kombinera sin undervisning på universitetet med halvtidsforskning kom så tog hon den.

– Min licentiatavhandling genomfördes inom ramen för Hasselbladstiftelsens forskarskola i molekylärvetenskapernas didaktik. Forskarskolan var ett samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och vi var fem doktorander med licentiatexamen som mål. Än så länge är vi enda kullen. Jag försvarade min avhandling 2019 och antogs senare samma år som doktorand i kemi inom SMEER.

Forskning och undervisning kompletterar varandra


Enligt Sara Wahlberg finns det flera beröringspunkter mellan forskning och undervisning.

Att forska och undervisa är två områden som kompletterar varandra. Lärararbetet är att möta den som ska lära i den situation där personen är just då. I forskningen handlar det om att dyka djupare i att förstå exempelvis varför problem med lärandet uppstår, vad detta kan bero på, men också vilka möjligheter som finns. Att kombinera forskning med undervisning är utmanande, men det är även berikande att vara i båda världarna samtidigt.

Inriktningen för Sara Wahlbergs forskning är att försöka förstå lärande och undervisning om proteinsyntesen, samlingsnamnet för en serie reaktioner i en cell med målet att producera ett protein.

Proteinet har en viktig funktion i cellens arbete för att upprätthålla livsprocesserna. Eftersom det är ett så viktigt område finns proteinsyntesen med i styrdokument över hela världen, så även i Sverige. Samtidigt finns mycket lite didaktisk forskning på området. Mitt fokus ligger på gymnasieelevers meningsskapande i lärandet av proteinsyntesen genom det språkbruk som de använder, och av vilken bild av proteinsyntesen kemi- och biologiböcker förmedlar genom sitt språkbruk. Jag är särskilt intresserad av ämnesspecifikt språk och metaforer.

Forskningen ska nå klassrummet


Att forskningen ska nå lärarkåren och få genomslag i klassrummet är en drivkraft för Sara Wahlberg.

Det är mitt mål. Jag vill också att forskningen ska vara en språngbräda för nya spännande didaktiska projekt och samtal både bland forskare, mellan lärare och forskare samt mellan lärare. Min förhoppning är att den ska kunna bidra till att stötta lärare i att hjälpa elever och studenter en liten bit till på vägen i att förstå proteinernas roll i de mekanismer som styr livsprocesserna.

Om man som verksam lärare är intresserad av att börja forska så finns mycket kvar att upptäcka.

Det finns så mycket vi ännu inte vet om lärande och undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik, men kanske särskilt inom kemi. Är du det minsta nyfiken och vill fördjupa dig inom ett område kan forskningsvägen mycket väl vara för dig. Samtidigt är det ett hårt och mödosamt arbete, men ger så mycket tillbaka både på vägen och vid målet – som ju egentligen bara är början.

Här kan du läsa mer om Sara Wahlberg och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto