Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Sara Blanck

– Det är så roligt och intressant. Bitvis är det jobbigt, men det ger nya perspektiv på lärarjobbet. Det säger Sara Blanck som efter tio år som högstadielärare i samhällskunskap, svenska och religion började forska.

Välkommen till Pedagog Värmlands nya serie Månadens forskare, där du kommer att möta skolforskare och lära känna dem lite bättre. Här får du koll på vilken forskning som pågår och vilka personer som du kanske skulle kunna samarbeta med i framtida projekt.

Forskaren Sara Blanck med klippor, vatten och ett röda båtsskjul i bakgrunden.

– Det är så roligt och intressant. Bitvis är det jobbigt, men det ger nya perspektiv på lärarjobbet. Det säger Sara Blanck som efter tio år som högstadielärare i samhällskunskap, svenska och religion började forska.

Sara Blanck blev tipsad av en kompis om att CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet hade forskarskola för verksamma lärare.

– Jag tyckte det lät kul och hoppade på. Min drivkraft var att jag ville veta mer om ämnesövergripande undervisning. Det resulterade i en licentiatuppsats om samhällskunskapsämnet i ämnesintegrerad undervisning.

Samarbete med mellanstadielärare

Nu är Sara Blanck doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och håller på med sin avhandling.

– I mitt nuvarande forskningsprojekt är jag intresserad av hur lärare undervisar och elever utvecklar kunnande i SO-ämnen och samhällskunskap med fokus på samhällsfrågor. Jag samarbetar med mellanstadielärare om olika aspekter av migration. Tillsammans tar vi fram olika undervisningsupplägg som sedan prövas i mellanstadieklassrum tillsammans med elever.

Sara Blanck arbetar även som lärarutbildare vid Karlstads universitet så undervisningsbiten finns kvar. Men visst finns det skillnader mot det tidigare arbetet som högstadielärare.

– I början upplevde jag all läs- och reflektionstid som helt fantastisk. Att under flera timmar i streck, utan att bli avbruten, få fördjupa sig genom att läsa, tänka och skriva är en stor frihet. Men ibland saknar jag livet, intensiteten och kraften man får av att vara lärare och möta alla olika barn och ungdomar. Om man kunde lägga lärares scheman så att de åtminstone hade en halvdag i veckan av ostörd förberedelsetid och möjlighet att kunna tänka tankar färdigt så skulle skolans undervisningskvalitet bli så mycket bättre.

– På min skola arbetade vi mycket tillsammans i arbetslaget och det är också något jag verkligen saknar. Att arbeta som doktorand är mer av ett ensamarbete, även om jag är del av en projekt- och arbetsgrupp. Men mina forskningsprojekt är praktiknära så jag har fortfarande kontakt med både elever och lärare.

Hoppas att forskningen kommer närmare lärare och elever

Genom att samarbeta med kommuner har Sara Blanck en förhoppning om att forskningen ska komma närmare lärare och elever.

– Jag hoppas att mitt forskningsprojekt leder till en utveckling av SO-undervisningen på mellanstadiet. Att forskningsresultaten kan öka elevers förståelse för samhällsfrågor på ett fördjupat och medkännande sätt. I förlängningen vill jag sprida det vi gör till lärare och arbetslag. Min förhoppning är att de kan få hjälp att relatera och sätta ord på saker i sin egen undervisning och få inspiration och idéer till utveckling.

Här kan du läsa mer om Sara Blanck och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto