Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Peter Wall

”Jag halkade in i forskarvärlden på ett bananskal.” Det säger Peter Wall, doktorand i pedagogiskt arbete. Efter tio år som högstadie- och gymnasielärare läste han en artikel om en forskarskola för lärare, och på den vägen är det.

Peter Wall är högstadielärare i matematik och samhällsorienterande ämnen (SO) samt gymnasielärare i SO. År 2008 arbetade han som högstadielärare på Rudsskolan i Karlstad.

– Det beslutades att årskurs 6 skulle flyttas till en mellanstadieskola. Minskat elevunderlag innebar att några lärare behövde omplaceras. Jag var en av dem. Genom en tidningsartikel fick jag kännedom om en forskarskola på Karlstads universitet som vände sig till lärare i historia och samhällskunskap. Jag sökte och blev antagen. Det var egentligen inget jag planerat, men det var ett bra tillfälle.

Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) fokuserade bland annat på forskning med relevans för skolan.

– Min inriktning var samhällskunskapsdidaktik. Min licentiatuppsats som var klar 2011 handlade om politikundervisning i skolan.

Porträtt Peter Wall, man med skäggstubb och vit tshirt som tittar in i kameran. Suddig korridor i bakgrunden.
Peter Wall, doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.

Doktorand med utvecklingsprojekt


Numera är Peter Wall doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, men arbetar även med olika utvecklingsprojekt inom Karlstads kommun.

– Har man en licentiatexamen och samtidigt en fot kvar i verksamheten, eller nyligen varit där, öppnas många dörrar. Precis som jag halkade in i forskarvärlden har jag även halkat in i många projekt. Under många år har det varit ett nationellt fokus på kunskapskris i den svenska skolan och när man som jag arbetar både på universitetet och kommunen får jag många uppdrag.

Det trivs han med, men ibland kan det vara svårt att kombinera med den pågående forskningen.

– Forskningen får ofta stå tillbaka för andra deadlines. När det gäller forskning så behövs sammanhängande ostörd tid, idealet är heldagar. Det fungerar inte att forska någon timme då och då.

Handledning av lärarstudenter i fokus


Peter Walls forskning fokuserar på handledning av lärarstudenter på högstadiet och gymnasiet.

– Jag spelar in lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU, samt när handledaren och studenten därefter tillsammans tittar på inspelningen. Jag vill undersöka hur handledningen fungerar gentemot studenten och vilka moment det läggs störst vikt vid. Det ska bli en som en fortbildning för handledaren och hjälpa dem att bli mer konkreta i sitt handledarskap och på så sätt ge lärarstudenterna det de behöver.

Vad som händer när doktorsavhandlingen är klar återstår att se.

– Jag har inte stängt dörren helt för att återuppta läraryrket. Det finns fördelar med att forska. Jag kan styra min tid på ett helt annat sätt än som lärare. Men det är ganska ensamt. Jag saknar kontakten med eleverna, att under flera år bygga upp en relation. Det blir inte samma sak att undervisa studenter på Karlstads universitet. Jag har ingen närliggande plan att gå tillbaka till läraryrket, men med tanke på att jag oftast halkar in på olika saker utan att ha planerat det så vet man ju aldrig.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto