Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Martina Svensson


Kan lärares tillämpning av motiverande samtal öka grundskoleelevers motivation? Det vill Martina Svensson, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet ta reda på.

Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil som används för att hjälpa människor till förändring. Stor vikt läggs på att stärka individens motivation och tilltro till egen förmåga. Tidigare forskning har visat att MI kan främja och förbättra elevers skolresultat. 

– Men det saknas nationell forskning om MI i skolan utifrån ett elev- och lärarperspektiv, säger Martina Svensson. Jag vill studera lärares tillämpning av motiverande samtal i skolan. Förhoppningen är att min forskning ska bidra till att främja motiverande och stimulerande lärmiljöer för elever genom att implementera MI i skolan. I mitt forskningsprojekt kommer vi att utbilda grundskollärare i MI och undersöka om lärarens tillämpning av MI kan påverka elevers inre motivation och upplevelse av motivationsklimat i klassrummet. Lärare och elever i årskurs 5-6 från flera olika skolor runt om i Värmland kommer att delta i studien.

Svartvit porträtt av leende kvinna med mörkt hår iklädd vit skjorta

Intresset för att forska har växt fram


Martina Svensson har arbetat som projektassistent och adjunkt på idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. 

– Jag arbetade i olika projekt med inriktning mot barn- och ungdomsidrott och forskningsintresset växte fram. Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och medverkade då i en nationell kartläggning om våld mot barn, vilket ytterligare bidrog till mitt intresse att själv börja forska. 

Att forskningen skulle handla om just MI var ganska självklart. 

– Intresset för motivationsprocesser och motiverande samtal har funnits under många år. Jag har haft eget företag som mental coach, där vägledde jag unga idrottare och föreläste om mental träning och motivation. Innan dess arbetade jag några år som hälsokonsulent på Friskvården i Värmland och där låg fokus på motiverande samtal för att vägleda personer som behövde stöd i en livsstilsförändring. 

En lyx att grotta ner sig i sina favoritämnen


Tillvaron som doktorand kan vara krävande, men Martina Svensson anser att det är en lyx att få möjligheten att grotta ner sig i sina favoritämnen och ägna sig helhjärtat åt skrivandet.

– Det är givande och personligt utvecklande. Jag har förmånen att få undervisa inom mitt forskningsområde och jag tycker att det är en bra mix att få varva skrivandet med undervisning och studentkontakt. Det är väldigt roligt att undervisa och det är också ett sätt att sprida kunskap om min forskning till studenter och yrkesverksamma. 

Martina Svensson har snart klarat av det första av fem år som doktorand. 

– Jag hoppas att min forskning kan göra skillnad i skolans vardag genom att bidra med mer kunskap om elevers motivationsprocesser och lärares tillämpning av motiverande samtal.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto