Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Martin Stolare

”Att utveckla undervisningen för att höja måluppfyllelsen som uttrycks i kursplanernas kunskapskrav är viktigt. Men i grunden är det något mer jag vill åstadkomma. Kanske kan vi även få en undervisning som kan bidra till elevernas utveckling som individer och medborgare.” Det säger Martin Stolare som vid mitten av 1990-talet blev antagen till forskarutbildning och numera kan titulera sig professor i historia.

– Jag är gymnasielärare i historia och religion, men eftersom jag direkt efter, eller egentligen under den tid jag läste lärarutbildningen, blev antagen till forskarutbildningen i historia vid Göteborgs universitet tog jag aldrig anställning som lärare i skolan utan började i stället forska. Jag fördjupade mig i den kritik som i början av 1900-talet riktades mot det då framväxande industrisamhället. Efter det arbetade jag med utbildningshistoria och skrev en bok om den roll som folkbildning kunde ha för människor i Munkfors på 1970-talet.

En leende Martin Stolare i glasögon, svart tshirt och kavaj
Foto: Andreas Reichenberg

Parallellt med forskningen undervisade Martin Stolare hela tiden i lärarutbildningen vid dåvarande Högskolan i Karlstad och senare på Karlstads universitet, såväl på ämneskurser i historia som i kurser med fokus på lärarprofessionen. Under flera år var han till exempel ansvarig för den avslutande kursen på ämneslärarprogrammet. I dag undervisar han såväl ämneslärare i historia men också blivande grundlärare med inriktning mot SO.

Forsknings- och utvecklingscirklar tillsammans med lärare

Martin Stolare forskar i historiedidaktik och undervisning i SO-ämnen. Hans huvudsakliga intresse ligger mot de tidigare delarna av skolan. Under senare år har han varit engagerad i att utveckla undervisning kring migration, men också bedrivit forskning kring vilken roll som besök vid historiska platser kan spela för undervisningen i SO och historia för yngre barn.

– I min historiedidaktiska forskning så arbetar jag praktiknära med en inriktning mot undervisningsutveckling. Det innebär att jag arbetar tillsammans med lärare för att utveckla undervisningen, inte sällan i forsknings- och utvecklingscirklar. Det är en form av forskning som fungerar väl och där lärarnas och forskarnas ibland olika ingångar och förutsättningar kan kombineras. Jag upplever det som utvecklande och stimulerande att få arbeta tillsammans med lärare. På så sätt kan jag dra ett litet strå till stacken i arbetet med att göra undervisningen vassare. Det är alltid kul att komma ut i skolan och möta elever och lärare, det är annorlunda än att som historiker sitta i ett arkiv.

Lär sig nya saker hela tiden


Till den som funderat på att börja forska säger Martin Stolare:

– Gör det! För mig innebär forskningen att jag lär mig nya saker hela tiden, och jag får göra det tillsammans med personer som bär på samma intresse. Jag har aldrig ångrat att jag slog in på forskarbanan. Intresse, nyfikenhet och att åstadkomma förändring är min drivkraft.

Läs mer om Martin Stolare och hans forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto