Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Liliann Byman Frisén

”Jag har under alla mina år som lärare velat dyka ner i problem och hitta en lösning. Som forskare har jag fått den möjligheten.” Det säger Liliann Byman Frisén, doktorand i engelsk språkvetenskap på Karlstads universitet.

Liliann Byman Frisén tog examen som gymnasielärare i engelska och franska våren 2000.

– Jag började arbeta som lärare samma höst. Min första anställning var på en anpassade gymnasieskolan och därefter arbetade jag som engelsk- och fransklärare på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Under alla mina år som lärare har jag drivits av en vilja att ständigt utveckla och förbättra min egen undervisning för att hitta sätt för mina elever att lära sig så mycket och bra som möjligt. I denna strävan har jag många gånger konstaterat att det finns problem och hinder som bör överkommas, men har ofta inte hittat svar på hur.

forskaren Lillian Byman Frisén
Lillian Byman Frisén
Foto: Cathrine Andersson Busch

Forskning i samverkan med skolan


Efter 15 år som gymnasielärare blev det anställning som adjunkt på Karlstads universitet. Som adjunkt undervisar hon blivande engelsklärare i grund- och gymnasieskola, men hon är även forskarstuderande, doktorand, i engelsk språkvetenskap. 

– Min forskning handlar om bedömning av muntlighet i engelskämnet i grundskolan. Hittills har jag studerat matriser och noteringsunderlag som lärare själva skapat för att bedöma den muntliga delen av det nationella provet i engelska i årskurs 6 och/eller i årskurs 9. Jag har även intervjuat lärare för att undersöka hur de genomför bedömningen. Bedömning av muntlig färdighet i ett språk som inte är elevens modersmål är komplext, och jag är nyfiken på hur lärare gör för att lösa denna komplexa bedömning. Fortsättningsvis kommer jag i min forskning fokusera på hur lärare undervisar muntlighet i engelskämnet.

Förutom ökad möjlighet att som forskare gå på djupet och undersöka ett problem finns andra skillnader gentemot lärararbetet. 

– En del av jobbet som forskare handlar om ett aktivt arbete för att nå ut med forskningen till dem det berör, det gör ju inte en lärare på samma sätt. Ytterligare en aspekt är att forskarjobbet i mångt och mycket är ganska ensamt till skillnad från ett lärarjobb där det alltid är många elever och kollegor runt omkring. 

Vill bidra med kunskap

Liliann Byman Frisén hoppas att hon kan bidra med kunskap om hur muntlighet i engelska tolkas av de som är verksamma som engelsklärare samt hur undervisning och bedömning av muntlig färdighet sker i grundskolan i Sverige. 

– Jag tänker att denna kunskap är viktig både för verksamma lärare och lärarstudenter, och i förlängningen även för deras elever. Jag tänker också att kunskap om hur lärare tolkar och iscensätter undervisning och bedömning kan vara viktig för personer som författar styrdokument och konstruerar nationella prov.

”Ta steget om du får möjlighet!”


Till den som någon gång funderat på att forska säger hon:

Ta steget om du får möjlighet! Det är i mångt och mycket ett annorlunda arbete än läraryrket, men samtidigt är det underbart att få grotta ner sig i sitt forskningsproblem och att ständigt hitta nya funderingar och aspekter som en måste ta ställning till. Att forska är för mig på många sätt som att vara elev på nytt – det finns alltid något nytt att lära sig och försöka förstå. 

Men visst kan hon ibland sakna sitt tidigare arbete som gymnasielärare. 

Jag kan sakna spontana och härliga ungdomar och att få följa deras utveckling på nära håll. Som lärare på universitetet träffar jag tyvärr studenterna alldeles för få gånger, och under för kort tid, för att kunna följa lärandet och progressionen på samma sätt som jag kunde som gymnasielärare. 

Här kan du läsa mer om Liliann Byman Frisén och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

I artikelserien Månadens forskare får du möta skolforskare och lära känna dem lite bättre. Här får du koll på vilken forskning som pågår och vilka personer som du kanske skulle kunna samarbeta med i framtida projekt.

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto