Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Kent Fredholm

Kent Fredholm, doktorand och adjunkt på Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet, studerar gymnasieelevers användning av digitala hjälpmedel i språkstudierna.

– Min inriktning är elevers strategier för att använda Google-översättningar när de skriver på spanska och hur detta påverkar olika aspekter av språket i elevernas texter. Jag hoppas kunna bidra till större kunskaper om hur elever hanterar tekniken i skrivande på främmande språk, och att detta i sin tur kan utveckla skrivundervisningen.

Selfie på Kent Fredholm med skägg, rödrutig skjorta och svart slips sittande på sitt kontor.

Kent Fredholm har en bakgrund som språklärare på högstadiet och gymnasiet. Han har även undervisat vuxna cirkeldeltagare på Folkuniversitetet.

– Jag brukar säga att jag har haft elever mellan 12 och 80 års ålder, vissa år dessutom parallellt. På högstadiet undervisade jag främst i spanska, men också franska, svenska och en kort period som stödlärare i engelska. Jag har mest arbetat på gymnasiet och då undervisat i italienska, spanska, franska, kinesiska och romersk konst-, kultur- och arkitekturhistoria, och lett flera studieresor till Rom. Som cirkelledare på Folkuniversitetet har jag lett kurser i italienska och latin.

Arbetssituationen var intensiv och tankarna på att börja forska smög sig på. 

– Jag älskade, och älskar fortfarande, att undervisa. Men jag ville utvecklas och fördjupa mina kunskaper på ett sätt som jag kände att lärartillvaron inte medgav. Under samma period blev jag allt mer intresserad av den omfattande digitalisering som skedde av våra skolor. Jag ville bättre förstå vilka krafter som låg bakom och hur nya undervisningspraktiker påverkade såväl lärare som elever. 

Från forskarskola till doktorandtjänst

Kent Fredholm kom i kontakt med forskarskolan FRAM (de främmande språkens didaktik) på Stockholms universitet där en av inriktningarna var digitalisering.

– Det passade mig väldigt bra. Jag sökte och hade glädjen att bli antagen. Där skrev jag min licentiatuppsats som fokuserade på skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet.

Idag är Kent Fredholm anställd som adjunkt och doktorand på Karlstads universitet. Han undervisar främst i språkdidaktik på de korta lärarutbildningarna. Doktorandstudierna är huvudsakligen förlagda till Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet, men bedrivs i samarbete med Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet.

– Det är angeläget för mig att mina studier kan ge aktiva språklärare något. Jag vill bidra med en fördjupad förståelse för vad som sker i ett klassrum, bättre inblick i elevers arbetssätt, argument för didaktiska val samt underlag för ämnesdidaktiska reflektioner och diskussioner. Jag möter ett stort intresse bland språklärare för min forskning och det finns ett uppdämt behov av att få veta mer om hur unga inlärare av främmande språk hanterar datorn som redskap i sitt skrivande.

Frihet på gott och ont

Kent Fredholm uppskattar att inte vara låst till fasta arbetstider, utan att ha möjlighet att arbeta som mest när inspirationen är som störst. Men det är en frihet på både gott och ont. 

– Man kan i princip jobba när som helst, var som helst och hur mycket som helst, vilket kan ställa till problem med att avgränsa sig. Det kan också vara svårt att i förväg veta precis vilken väg ens forskningsintresse kommer att ta. Ibland finner man andra ingångar i ämnet än man tänkt sig och ett projekt kan komma att ändras flera gånger innan man är i hamn. Men det gör det desto intressantare att arbeta med. 

– Till den som någon gång funderat på att börja forska vill jag bara säga: Gör det! Att gräva ner sig ordentligt i något man vill veta mer om är en givande erfarenhet. Det ger också en nyttig distans till den skolverklighet man ibland knappt hinner reflektera kring medan man befinner sig mitt uppe i den. 

Här kan du läsa mer om Kent Fredholm och hans forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto