Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Helen Brink

Helen Brink är ingenjören som läste till lärare och så småningom sökte en doktorandtjänst på Karlstads universitet. 
– Försteläraruppdraget fick mig att inse att det saknas mycket forskning om teknikämnet och att lärare är i stort behov av stöd och vägledning. Nu behöver jag inte avbryta mig mitt i en tanke för att en lektion startar. Just känslan av att få tänka klart uppskattar jag mycket. Det är något jag önskar att lärare också fick, eftersom reflektionen är en så viktig del för att utveckla sin undervisning.

Foto: Cathrine Andersson Busch

Helen Brink har en ingenjörsutbildning från dåvarande Högskolan i Karlstad. Efter några år som ingenjör i Karlskoga bytte hon bana och läste in en lärarexamen. 

– Under cirka 20 år arbetade jag som högstadielärare i Karlskoga med ämnena teknik, matematik, fysik, kemi och biologi. Jag har alltid sökt utveckling i mitt arbete och fick möjligheten att inom mitt försteläraruppdrag utveckla teknikundervisningen i kommunen.

Undervisning för särskilt begåvade elever

Forskarstudierna på Karlstads universitet började med en doktorandtjänst i Fundig, forskarskolan för undervisningens digitalisering. Där tog hon ut en licentiatexamen 2021 med fokus på modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning. Numera är hennes forskning inriktad på särskild begåvning i teknikämnet genom GiftED, forskarskolan om särskilt begåvade elever.

– Undervisning för särskilt begåvade elever är ett område som behöver utvecklas inom många ämnen. Jag studerar specifikt teknikämnets undervisning. Där kommer jag att titta närmare på vilka behov särskilt begåvade elever har i teknikämnet samt hur teknikundervisningen med ett digitalt designverktyg kan skapa stimulerande och utmanande undervisning.

– Min förhoppning är att kunskapen om särskilt begåvade elevers behov i teknikundervisningen kan hjälpa och stödja lärare när de planerar och utför sin undervisning. Och då inte bara för de särskilt begåvade eleverna utan för alla elever i en klass. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för en bra och tydlig differentierad undervisning, där klassen kan jobba med samma uppgift, fast på olika komplexa nivåer. 

Forskning – en möjlighet att bidra till skolutveckling

Helen Brink rekommenderar varmt lärare att börja med forskarstudier.

– Det ger en unik möjlighet att bidra till skolutveckling och att dessutom utvecklas själv som person. Att forska ställer stora krav på disciplin och noggrannhet. Det är många olika delar i jobbet som doktorand, vilket det också var som lärare, men med skillnaden att jag äger min tid i större utsträckning som doktorand. Som doktorand läser du många kurser, och självklart påverkar kurserna ens tankar och sätt att förhålla sig till skola och undervisning.

En förmån att kombinera forskning med läraryrket

Tidigare kombinerade hon forskarstudierna med att arbeta på en högstadieskola.

– Det var en förmån. Det kollegiala utbytet upplevde jag blev mer nyanserat och innehållsrikt. Genom att dela erfarenheter och arbeta kollegialt får vi möjlighet att förstå olika situationer på fler än ett sätt.

Även om det inte just nu finns någon plan på att jobba som högstadielärare igen, så finns det saker hon saknar.

– Nu jobbar jag delvis fortfarande som lärare och möter studenter på de olika lärarprogrammen, men visst kan jag ibland sakna kontinuiteten i mötet med eleverna och den relation som byggs upp när man träffas varje dag. Det är ändå något visst att träffa elever under tre års tid, där så mycket sker i deras liv.

Läs mer om Helen Brink och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto