Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Ebba Hildén

”Forskning ska vara relevant och användbar för barnen och de yrkesverksamma. Det är viktigt att den kommer dem till godo på något sätt. Det ser jag som mitt kall.”

forskaren Ebba Hildén, blond, vinröd topp och står framför en vit tegelvägg. En glödlampa hänger på var sida om huvudet.

”Forskning ska vara relevant och användbar för barnen och de yrkesverksamma. Det är viktigt att den kommer dem till godo på något sätt. Det ser jag som mitt kall.” Orden kommer från Ebba Hildén som efter flera år som förskollärare numera ägnar sig åt forskarstudier.

Hon har alltid varit en nyfiken person som gillat att läsa och skriva. Det gjorde att tankar på att forska tog form redan under utbildningen till lärare mot yngre åldrar. Att forskning ska leda till utveckling och främjande av en god verksamhet är en självklarhet för henne.  

– Jag drivs av förändringstankar kring den forskning som utförs i och om förskolans verksamhet. Att forska innebär möjligheter, men också ett ansvar. Tyvärr ser jag ibland forskning som visar på hur man inte ska göra och som framställer yrkesverksamma i dålig dager. Det tycker jag inte är forskning som medför utveckling och främjande av en god verksamhet, snarare kan det leda till förakt för forskning hos de yrkesverksamma. Forskare och yrkesverksamma bör ha en gemensam drivkraft till att stimulera barns utveckling och lärande, inom ramen för en god omsorg givetvis. 

Ebba Hildén är numera doktorand i pedagogiskt arbete och håller på med sin avhandling. 

– Min licentiatuppsats fokuserade på kommunikation mellan de yngsta barnen i förskolan. Mina studier visade bland annat på vikten av att se barns alla olika sätt att kommunicera på. Barnens kompetens visade sig i det meningsskapande som skedde genom kroppen och sättet att agera och handla. Nu är fokus flyttat till undervisning i förskolan från olika aktörers perspektiv. Det är ett område där det händer mycket. Undervisning som begrepp användes inte tidigare, nu ska det enligt lag användas. Här behövs det mer forskning om hur förskolans verksamhet kan ta sig an den här utmaningen. Min forskning handlar om just det. Jag deltar även i ett forskningsprojekt där vi följer förskollärarstudenter under deras studietid.

Möjlighet att ”nörda in sig”

Ebba Hildén gillar möjligheten att ”nörda in sig” på ett ganska smalt område. 

– Det är lyxigt, säger hon. Som yrkesverksam förskollärare finns ofta inte den tiden. En annan skillnad är att man som forskare antar mer av ett metaperspektiv på verksamheten, en distans. Som yrkesverksam är det så mycket som händer, ofta på en gång, som gör att man står mitt uppe i flera processer och händelser samtidigt. 

– Jag kan verkligen sakna att få arbeta tillsammans med barnen kring olika fokus, att få möta barnen och förundras tillsammans. Förskollärare är ett fritt yrke som på många sätt formas av vår egen professionalitet. Men det behövs rätt förutsättningar för att yrket ska upplevas som givande. I förskolans verksamhet finns det exempel på stressiga vardagar med många barn och få personal, det ser jag som en nackdel. 

Även om Ebba Hildén ibland saknar livet som förskollärare har hon aldrig ångrat att hon tog steget att söka forskarskola. 

– Forskaryrket är fantastiskt roligt, ibland svårt, men ofta väldigt givande. 

Här kan du läsa mer om Ebba Hildén och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto