Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Daniel Olsson

”En hållbar utveckling är viktig för hela vårt samhälle. Därför behöver vi stärka eleverna med kompetenser för framtiden.” Det säger Daniel Olsson, lektor i biologi, inriktning didaktik, vid Karlstads universitet, som forskar inom området utbildning för hållbar utveckling.

Det var lite av en slump att Daniel Olsson halkade in på forskarbanan. Efter att ha utbildat sig till grundskollärare, årskurs 4-9, började han 1998 arbeta som NO-lärare i högstadiet på Ilandaskolan i Karlstad.

– Där var jag drygt tio år. Därefter blev det Nobelgymnasiet i Karlstad, där jag undervisade i naturkunskap under ett par år. Efter att ha varit tillbaka på Ilandaskolan en period fick jag genom en pluggkompis höra talas om forskarskolan FontD, som är en nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Jag skickade in en ansökan, och på den vägen är det.

Daniel Olsson hade sedan länge ett intresse av hållbar utveckling, och det blev det som han byggde vidare på när han började sina forskarstudier 2012.

– Jag forskade på 50 procent och arbetade resterande tid som verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun. På kommunen arbetade jag med utvecklingsstöd till lärare och skolledare, inom flera områden, men arbetet hade sitt fokus kring frågor som rörde utbildning för hållbar utveckling.

Forskningen ska komma praktiken till nytta

Det är viktigt för Daniel Olsson att forskningen kommer praktiken till nytta. I slutet av 2018 disputerade han med sin avhandling Student Sustainability Consciousness: Investigating the effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond. Avhandlingen handlar om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan.

– Resultaten från avhandlingsarbetet har lett till nya forskningsprojekt för att utveckla undervisning för hållbar utveckling, bland annat med Karlstads kommun samt med stiftelsen Håll Sverige Rent, som driver hållbarhetscertifieringen Grön Flagg för förskolor och skolor i Sverige. Tanken är att om utbildning för hållbar utveckling ligger som ett paraply över undervisningen har det också en kvalitetshöjande effekt i hela verksamheten. Undervisningen i hållbar utveckling utgår från verkliga samhällsfrågor som är intressanta för eleven, och de är delaktiga och medbestämmande i undervisningen. Det är viktigt att stärka deras kompetenser för framtiden, att ge dem verktyg för att hantera svåra frågor.

Flera delar inom utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling handlar om tre delar. Det är dels innehållsfrågor som omfattar miljöperspektivet med exempelvis klimatförändringar, det sociala perspektivet med bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter samt det ekonomiska perspektivet där till exempel fattigdomsbekämpning ingår. Den andra delen som handlar om förhållningssättet i undervisningen, det vill säga hur man som lärare tar sig an hållbar utveckling i själva undervisningen.

– Det är viktigt att låta elever möta och värdera olika perspektiv genom exempelvis intressekonflikter och att de får chans att diskutera olika perspektiv på frågor med varandra. Läraren bör så att säga undvika att sitta inne med det rätta svaret i en fråga. Den tredje viktiga komponenten är att eleverna, här och nu, får träna sig i att agera på riktigt i frågor som rör hållbar utveckling. På så sätt kan de få möjlighet att stärka tilliten till den egna förmågan att agera som aktiv och demokratisk samhällsmedborgare.

Tips till verksamma lärare som är nyfikna på forskning

Att återgå till arbetet som grundskollärare finns inte i de närmaste planerna, men visst kan han sakna det arbetet.

– Jag saknar närheten till undervisning och elever, att vara mitt i hetluften. Ute i skolan så är vardagen ganska oförutsägbar, det händer hela tiden saker. Men jag gillar att som forskare kunna grotta ner mig i ett ämne, det hinns inte som lärare ute i skolan. Sedan 2020 arbetar jag endast på Karlstads universitet. Jag kombinerar forskning med att undervisa på lärarprogrammen och handleda examensarbeten för lärarstudenter.

– Jag kan rekommendera verksamma lärare som är nyfikna på forskning att undersöka om de kan komma in och göra någon insats inom lärarutbildningen. Forskarskolor är också en bra ingång, eller en ämnesdidaktisk masterutbildning. En masterutbildning kan vara en bra början för att testa och eventuellt gå vidare till ytterligare forskarstudier. Karlstads universitet kan numera erbjuda en sådan masterutbildning i ämnesdidaktik.

Här kan du läsa mer om Daniel Olsson och hans forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto