Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och har sin fil.dr i litteraturvetenskap. Hon började utbilda sig till lärare på 70-talet. Efter sin utbildning har hon arbetat som lärare på olika stadier, bland annat som skolledare och ansvarig för ett antal olika utvecklingsprojekt. 

– Jag har alltid haft ett intresse av att utveckla miljön runt omkring mig och därmed också utveckla mig själv, framhåller hon.

Blond medelålders kvinna i svart kavaj med pärlörhängen som ler mot kameran. Ansiktet är i närbild och bakgrunden är suddig i grönt och grått.

– Det som fick mig att intressera mig för att börja en forskarutbildning var att få veta mer och att få vara i en forskningsmiljö där det är min nyfikenhet som är den största drivkraften. Läraryrket kunde på den tiden inte erbjuda de möjligheter och förutsättningar som behövdes, men det kunde universitetet och det uppkom ett tillfälle att söka en doktorandtjänst. Det har varit en gradvis process där jag ville hitta ett sammanhang där jag kunde arbeta med de frågor som jag är intresserad av.

– De första 10 åren saknade jag läraryrket varje dag. Mitt val att forska var inte ett val bort från något. Läraryrket har varit fantastiskt just för att försöka förstå eleverna och sätta mig in i hur jag kan hjälpa dem. Jag ville vara i samma sammanhang, men från ett annat perspektiv, vilket jag inte kunde som lärare. Jag har inte en enda gång i mitt liv tyckt det varit tråkigt att gå till jobbet, eftersom det är otroligt roligt och utmanande, och jag hade lika gärna kunnat varit kvar som lärare. Nu hamnade jag på ett annat område och jag tycker det är otroligt roligt och stimulerande, tillägger Christina.

Idag forskar Christina om frågor kring läsning, undervisning och nya medier och har just avslutat ett projekt om mobiltelefonens roll i klassrummet. Hon har flera pågående projekt om utmaningarna med uppkopplade klassrum, där ett handlar om lärplattformarnas roll för undervisning och lärande i olika ämnen.

Studerar skolan i omställningen från analog till digital

Lärare är idag utsatta för digitalisering av undervisningen samtidigt som idén om skolan präglas av ett så kallat print-based mindset, det vill säga att utbildningsmaterialet traditionellt har varit böcker och liknande analog media. Hur förhåller sig skolan till att omvärlden numera ser annorlunda ut i och med digitaliseringen och vad händer exempelvis med skönlitteratur som inte är så lätt att mediera? Det är frågor som Christina ställer sig. 

– Jag hoppas att forskningen ska bidra till att fördjupa kunskapen om det sammanhang vi befinner oss i och att jag kan bidra med en större förståelse om kartbilden för yrkesverksamma lärare.

Vad skulle du vilja säga till verksamma lärare som någon gång kanske funderat på att börja forska?

– Ta chansen, absolut! Idag finns också möjligheter där man kan verka som lärare samtidigt som man forskar. Man behöver inte alltid välja det ena eller det andra, utan kan kombinera dem.

– Forskning är också ett sätt att förstå det man som lärare normalt gör från ett annat håll. Grundläggande för forskning är att man gått en forskarutbildning, Den är i sig en liten guldklimp där man som lärare kan göra en synvända och förstå läraryrket från ett annat håll. Det är en sak som forskarutbildningen kan bidra med.

Så när vi framöver funderar över för- och nackdelar med att digitalisera och koppla upp klassrummet vet vi att det pågår forskning och att det därför också finns mer att lära oss om hur vi bäst använder denna möjlighet. Uppenbart är också att Christina gärna ser att fler lärare tar chansen att också börja forska och bidra till utvecklingen.

Här kan du läsa mer om Christina Olin-Schellers forskning.

Text:  Johan Hultqvist
Foto: Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto