Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Ann-Kristin Hamberg

Ann-Kristin Hamberg undervisar i svenska på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Men hon är även doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

– Jag har förmånen att få ha en fot i skolvardagen och en i forskarvärlden. Det är en oerhört privilegierad position. Jag tänker att jag nog fått det bästa av två världar.

Ann-Kristin Hamberg

Ann-Kristin Hamberg har arbetat länge som lärare, på Sundsta-Älvkullegymnasiet har hon varit sedan 2003. Sedan hösten 2017 börjar hon veckorna som gymnasielärare i svenska på det naturvetenskapliga programmet. På onsdagar blir det skiftbyte och då åker hon till Karlstads universitet för doktorandstudier inom Fundig, Forskarskolan för utbildningens digitalisering.

– På Sundsta-Älvkullegymnasiet känner jag mig nästan som en del av inredningen. Jag trivs! Lärarjobbet blir aldrig enahanda eller trist. Jag upplever att man alltid får stöttning i att utvecklas och prova på nya saker, samtidigt som man har sin bas som lärare. Att undervisa är det roligaste som finns. Samtidigt får jag i och med forskarskolan Fundig möjligheten att utveckla kunskaper om lärande. Jag har kommit halvvägs och det är som en berg- och dalbana. Ibland tycker jag att jag har full koll på teorier och begrepp och att jag är på topp. Sedan åker jag utför igen. Men det är roligt. Det är utförsbackarna som ger pirret i magen och lusten att gräva djupare.

En möjlighet hon längtat efter

Den digitaliseringsprocess och utveckling som svenskämnet genomgår har länge intresserat Ann-Kristin Hamberg.

– Jag har länge längtat efter att ha möjlighet att reflektera över lärande och de processer som pågår – speciellt inom svenskämnet. När jag kunde ansöka till en forskarskola som fokuserade på utbildningens digitalisering kände jag att detta var en ”once in a lifetime”-chans som jag verkligen inte kunde släppa. Här skulle jag äntligen systematiskt kunna undersöka hur medie- och informationskunnighet används i svenskämnet. Detta har jag velat göra i flera år.Jagtror inte att alla nödvändigtvis blir en bättre lärare av att doktorera, men jag vet att just jag blir det.

Det var inte så ensamt att forska som hon trott.

– Man är aldrig ensam som doktorand, men man kan vara det om man vill och behöver. Jag trodde man skulle sitta på sin kammare och brottas med sina egna tankar, men det är en mycket mer social process än så. Allt man skriver granskas, diskuteras och stöts och blöts på seminarier. Under pandemin hade vi en organiserad online-skrivgrupp som sågs på Zoom. Vi hade kameran på och skrev så tangenterna glödde. Vi tog tag i skrivandets surdegar och diskuterade våra problem med varandra. I övrigt är det inte så stor skillnad på att vara lärare och doktorand. Båda uppdragen har stor frihet, det är ju jag som bestämmer på vilket sätt saker ska genomföras utifrån vissa givna ramar.

Klassrummet – både en fysisk och digital plats

Ann-Kristin Hambergs forskning handlar om medie- och informationskunnighet i ett digitaliserat svenskämne. Hon är intresserad av vad som händer med svenskämnet när klassrummet både är en fysisk och digital plats. Källvärdering, källkritik, AI och informationssökning är saker som hon tittar närmare på.

– Just nu undersöker jag gymnasieelevers sökstrategier i en klassrumssituation. Det är jättespännande! Elevers förmåga till källkritik och deras sökstrategier har undersökts förut i stora studier med från början givna uppgifter, men jag är intresserad av vad elever gör när de av en lärare får uppgiften att söka information och när de ska göra detta i ett klassrum. Vad gör eleverna? Hur söker de? Vad väljer de ut som viktigt? Om jag kan få fatt på vad som händer i klassrummet skulle man kanske kunna utveckla just den praktiken. Jag hoppas att det jag gör kan ge insikter till svensklärare såväl som forskare.

Målet är nya kunskaper till skolan

Någon plan att lämna arbetet som gymnasielärare har hon inte. Det är i skolan hon har sin bas.

– Att jag har gjort en utflykt till forskarvärlden gör bara att jag förhoppningsvis kan ta med mig kunskaper ”hem” till skolan.Jag tror att verksamma lärare med forskarutbildning skulle kunna vara en styrka inom alla skolformer. Så om man går och grunnar på något i sin lärarvardag kanske man lika gärna kan systematisera sitt grubbleri och forska på det. Så enkelt är det kanske inte att komma på en problemformulering, men verksamma lärare sitter på en enorm kunskap som jag är övertygad om ger goda förutsättningar för forskarstudier.

Här kan du läsa mer om Ann-Kristin Hamberg och hennes forskning.

Läs mer om forskarskolan Fundig.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto