Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Anette Forssten Seiser

Efter en magister- och en masteruppsats var Anette Forssten Seiser lite trött på det akademiska skrivandet. Men doktorandtjänsten hon tipsades om var inriktad mot skolförbättring och skolledarskap. Det avgjorde saken.  

– Elevers rätt till en bra skola, både vad gäller den sociala gemenskapen och undervisning och lärande, har alltid varit viktigt för mig.

Anette Forssten Seiser i rosa tröja, med mörkt hår och svarta glasögon
Anette Forssten Seiser Foto: privat

Anette Forssten Seiser är mellanstadielärare och har arbetet som det i mer än 15 år. Numera är hon lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 

– Jag tror att jag var en rätt bra lärare som gillade att pröva nya saker tillsammans med mina elever. Jag gillade också att planera och hålla i olika utvecklingsarbeten. Först var det inom det egna arbetslaget, men senare blev det skolförbättringsarbete på förvaltningsnivå. Jag började läsa utbildningsvetenskap på Karlstads universitet och har numera både en magister- och masterexamen i ämnet.  


Elevers rätt till en bra skola


Två examina i utbildningsvetenskap ledde till ett erbjudande om att börja arbeta som utbildningsledare på Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Något som skulle visa sig bli inkörsporten till en forskarkarriär. 

– Självfallet tackade jag ja till arbetet som utbildningsledare. Jag hade nog arbetet ett par år då några kollegor berättade att det var en doktorandtjänst utlyst och att den var inriktad mot skolförbättring och skolledarskap. De tyckte att jag skulle söka tjänsten och de övertygade mig. 


Hon fick tjänsten, något hon är väldigt glad över idag. 

– Då var jag tveksam, jag var lite trött på det akademiska skrivande efter min magister- och masteruppsats. Men inriktningen mot skolförbättring och skolledarskap avgjorde saken.  Elevers rätt till en bra skola, både vad gäller den sociala gemenskapen och undervisning och lärande, har alltid varit viktigt för mig. Den senaste tiden har skolan förändrats. 

Anette Forssten Seisers tar bland annat upp fokuseringen på att mäta, effektivisera, kontrollera och dokumentera arbetet i skolan. 

– Jag förespråkar inte att skolan ska bli som när jag började arbeta som lärare. Då var autonomin så stor att det i princip var upp till mig som lärare att bestämma både hur, och om vad, jag ville undervisa. Det är bra att lärare och rektorer nu arbetar mer systematiskt och undersökande. Faran är att det går för långt. I vår iver att dokumentera och kontrollera förloras värden som nyfikenhet, lust, och variation. 

Fokus på praktiknära forskning


Anette Forssten Seisers forskning handlar om det som sker varje dag ute i våra skolor och om något kan göras annorlunda och på bättre sätt. Hon designar helst sina forskningsprojekt som aktionsforskningsprojekt, vilket innebär ett samarbete med rektorer och/eller lärare som finns i verksamheten.  

– På så vis är forskningen alltid praktiknära. Den är också praktikutvecklande genom att man prövar olika aktioner för att få till förbättringar i praktiken, utifrån de frågor eller utmaningar som man valt att studera närmare. Det sker förändringar i praktiken samtidigt som arbetet genererar nya kunskaper inom forskningen. 

Till verksamma lärare som funderar på att börja forska har Anette Forssten Seisers några råd att ge. 

– Börja inte för tidigt – arbeta några år som lärare innan. Det finns inget bättre sätt att lära sig om undervisning och lärande. Fundera även på om du skulle vilja arbeta kvar i skolan efter att du disputerat. Skolan behöver fler disputerade lärare.

Här kan du läsa mer om Anette Forssten Seiser och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto