Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Lästjänster för barn och vuxna med särskilda behov

Att läsa är en rättighet. Här är information om tjänster för barn och vuxna med särskilda behov.

Närbild på hand som läser punktskrift

Att läsa är en rättighet. Här är information om tjänster för barn och vuxna med särskilda behov.

Myndigheten för tillgängliga medier

I Sverige finns en myndighet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), vars uppdrag är att producera och sprida tillgängliga medier. Tillgängliga medier är talböcker (inlästa böcker), taktila böcker eller böcker med punktskrift.

Observera att det inte krävs ett intyg om funktionsnedsättning för att få tillgång till ovanstående medier.

Legimus

MTM:s bibliotek heter Legimus och kan nås både via en hemsida (www.legimus.se) och som app. Genom Legimus kan man både ladda ner och lyssna, samt låna taktila böcker och böcker med punktskrift. Det är personer med läsnedsättning i någon form som har rätt till Legimus. Det kan exempelvis handla om:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som autism, ADHD etcetera)
  • tillfällig läsnedsättning

Talböcker

  • En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör att man inte kan ta del av en tryckt bok.
  • Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är både teknisk och juridisk. Talboken produceras med offentliga medel. Ljudböcker är kommersiella och får lånas och läsas av alla.
  • Talböckernas utbud riktar sig till personer från ca 6 år och uppåt.

Legimuskonto genom biblioteket

Det är folkbiblioteken, sjukhusbiblioteken och skolbiblioteken som hjälper till att skapa ett Legimus-konto.

Kontaktuppgifter till folkbiblioteken i Värmland och Bibliotek Värmlands information om läshjälp.

Taktila bilderböcker och böcker med punktskrift

Taktila bilderböcker och böcker med punktskrift är till för synskadade barn och vuxna. De lånas lättast via MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice.

Den här informationen är framtagen av Bibliotek Värmland, Region Värmland och Myndigheten för tillgängliga medier.

Bild: Eren Li från Pexels.

Logotyp Bibliotek Värmland, Region Värmland och MTM myndigheten för tillgängliga medier

Lämna ett svar

Skapa konto