Fortbildning med RUC – regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet arrangerar fortbildning tillsammans med 18 samverksanskommuner för dig som är verksam förskollärare/lärare.

RUC erbjuder:

  • Professionssatsningar
  • Nätverk
  • Föreläsningar
  • Forskningssamverkan

RUC har utarbetat en modell för kompetensutveckling där du får fortbildning genom kollegialt lärande och får ta del av aktuell forskning på ett sätt som bidrar till långsiktig skolutveckling.

Professionssatsningen Att organisera för skolförbättring planeras att starta höstterminen 2020 och under 2021 planeras Specialpedagogik för lärare och Digitalt lärande, pedagogiska verktyg för lärande och programmering.

All info om professionssatsningar, nätverk och föreläsningar finns på RUC:s hemsida.

Tre kvinnor och en man sitter i en trappa. Alla ler och tiitar in i kameran.
Vi som arbetar med RUC är Anette Forssten Seiser, Anna Hidén, Tobias Berger och Monica Evermark.

Pojke hemma framför en bärbar dator.

Resurser för distansundervisning

Här är en samling resurser för att kunna bedriva undervisning när eleverna behöver vara hemma. Först och främst behöver...

Artikel