Läs till lärare med lön – arbetsintegrerat grundlärarprogram

Ung leende man i vit skjorta som lyssnar på en flicka i profil. Ljus suddig bakgrund.

Arbetsintegrerat grundlärarprogram är ett sätt att studera till lärare på Karlstads universitet och samtidigt jobba på en skola med lön.

När du söker utbildningen bestämmer du vilken eller vilka kommuner du är intresserad av. 
Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå, utbildningen är 11 terminer. 
Intervjuer kommer att ligga till grund för antagningen, ej betyg. 
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

Innehållet i utbildningen

Inriktningen inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik, engelska samt SO. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Undervisningsformer

Utbildningen ges med 75 procent studietakt. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier såväl som arbete i grupp. Inom lärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer, till exempel seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Varje kursplan anger lärandemål, innehåll och examinationsformer. 

Programmet ges på campus lärcentra vilket förutsätter att du närvarar på det lärcentra du tilldelas för grupparbete och deltagande i undervisning. Du ges möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på det lärcentra där du är antagen. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin.

Kontakt med arbetslivet

Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbete på en skola i den kommun där du blir anställd. Du står därmed hela tiden i direkt kontakt med arbetslivet samtidigt som de erfarenheter du gör där fungerar som en grund för och utvecklas i de teoretiska studierna. I utbildningen ingår 30 hp VFU – verksamhetsförlagd utbildning. VFU genomförs i tjänsten vilket innebär att du fortsätter din tjänst under dessa veckor samtidigt som du har en lokal lärarutbildare på skolan som handleder dig i din utveckling i yrket.

Ung man med mörkt hår och glasögon. Bokhyllor i bakgrunden.
Läs om vad studenten Johan tycker om att studera samtidigt som han arbetar på en skola.

Här hittar du alla program inom lärarutbildningen

logo Karlstads universitet