Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Lärare inom naturvetenskapliga ämnen eller SO, 30 minuter av din tid?

Inom klimatforskningen står det allt klarare att vi står inför klimatförändringar som följd av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.

En kupad hand håller en planta.

Inom klimatforskningen står det allt klarare att vi står inför klimatförändringar som följd av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Dessa klimatförändringar får såväl globala som lokala konsekvenser. Det finns en medvetenhet bland allmänheten och specifikt bland gymnasieelever om växthuseffekten och dess konsekvenser för klimatet.

Denna medvetenhet har dock hittills haft liten påverkan på viljan och förmågan att fatta klimatvänliga beslut i vardagen. Forskare vid vid Karlstads universitet och IPN i Kiel undersöker nu hur klimatkunnande kan leda till en vilja att agera på ett mer klimatvänligt sätt.

Är du högstadielärare som undervisar i NO- eller SO-ämnen eller gymnasielärare som undervisar i något, eller några, av ämnena geografi, fysik, biologi och kemi? I så fall behöver vi din hjälp med att svara på en enkät som handlar om kunskaper, förmågor och attityder om klimatförändringarna. 

Studien är en del av det internationella forskningsprojektet ”Att undervisa om klimatförändringar” med finansiering från Vetenskapsrådet.

Enkäten tar ungefär 30 minuter att besvara och du når enkäten genom att klicka på länken nedan, det går att svara via en mobiltelefon men upplösningen blir allra bäst om du använder en dator.

Länk till enkät https://sunet.artologik.net/kau/BriCCSTeachers

Stort tack för hjälpen!

Hälsningar,
Nina Christenson, Jesper Haglund, Niklas Gericke och Mikael Rydin, forskare i geografi- och naturvetenskapsdidaktik vid Karlstads universitet

logotyp BriCCS, Karlstads universitet, IPN, Vetenskapsrådet

Lämna ett svar

Skapa konto