Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Lär dig kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets och Karlstads universitets webbkurs

Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram webbkursen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Intresset för kursen har varit stort på skolor över hela landet. Redan har omkring 2000 skapat ett konto för att påbörja arbetet med modul 1 i kursen.

Webbkursen ska stärka skolan i arbetet med att ta emot nyanlända elever. Fokus ligger både på hur man ska genomföra en kartläggning och på hur man sedan kan använda kartläggningen som underlag för årskursplacering och förberedelser av undervisningen i klassrummet.

Utbildningen är intressant för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna, men kan också användas för personal i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Utbildningen förs under devisen ”Fri start och fri fart”, det innebär att man kan börja kursen när helst man så önskar och arbeta på i den takt man känner att man hinner med.  Arbetet med hela kursen kan tänkas ta omkring 20 timmar och är uppbyggd liksom webbutbildningen i Bedömning och betyg med moduler. Den första modulen öppnade i mars och övriga fyra modulerna förväntas öppna i slutet av maj. Utbildningen är kostnadsfri och efter genomförda moduler kan deltagaren själv skriva ut ett intyg på att hen har deltagit.

Modulerna består av filmer, poddar, texter och förslag på fördjupningsuppgifter. Deltagaren skriver sina reflektioner i en loggbok på webben och kan ta del av det vidgade kollegiala lärandet genom att diskutera kursinnehållet på de öppna diskussionsforumen som hör till kursen. Allt material finns i modulerna, ingen extra kurslitteratur behöver köpas in.

Vissa avsnitt och fördjupningsuppgifter är specifikt riktade gentemot skolledare, men innehåller självklart information som kan vara nyttig för alla verksamma inom skolan att känna till.

Fakta

Nätbaserade utbildningar eller mooc:s (massive open online course) är öppna, nätbaserade webbkurser som är skalbara, det vill säga skapade för ett stort antal deltagare.
Webbkursen: kartlaggning.skolverket.se

För mer information

Camilla Johannesson, vd Karlstads universitets uppdrags AB, 0702-531 300
Skolverkets upplysningstjänst, 08-527 332 00

Lämna ett svar

Skapa konto