Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Kil berättar digitalt

Hur är en bra kompis? Förskolebarnen i Kil skapar egna digitala berättelser. Med bilder, musik och prat.
– Ämnet blir mer greppbart när filmen handlar om oss själva, tycker Janni Karlsson, förskollärare på Skogsgläntan.

Hur är en bra kompis? Förskolebarnen i Kil skapar egna digitala berättelser. Med bilder, musik och prat. 

– Ämnet blir mer greppbart när filmen handlar om oss själva, tycker Janni Karlsson, förskollärare på Skogsgläntan.

Tre barns ansikten i närbild
Elliot Alfredsson, Ellionor Björklund och Josefin Skoglund på förskolan Skogsgläntan i Kil jobbade tillsammans med mediepedagog Mattias Westgård.

Att ta vara på barnens egna funderingar är viktigt. Femåringarnas tankar kring kamratskap och bemötande tar sig många olika uttryck. ”Hur ska man vara mot varandra, och hur ska man inte vara? Och varför då?” De jobbar i par, diskuterar, spelar in ljud, tar bilder av sin omgivning och av varandra. De målar, dansar och sjunger.

– Sen bygger de ihop berättelsen med hjälp av Ipaden och gör sin egen film, förklarar Janni. 

Att hantera programmet Imovie kräver hjälp av en pedagog men det finns även enklare appar som också de yngsta kan klara på egen hand. Surfplattan ger många möjligheter att presentera materialet på ett sätt som väcker barnens intresse, tycker Janni.  

– De är vana vid bilder och gillar film. Att själva medverka och att se sina kompisar får fart på diskussionerna.

Barnen går in i olika roller och testar sina känslor med kroppen. Hur är det att reta och att bli retad?

– Det egna skapandet ger dem en bättre uppfattning om det tema vi valt.

Förskolebarn står upp och ner
Filmen: Hilda Backman har tillsammans med sin vän Wilma Olsson och förskolläraren Janni Karlsson gjort en egen film om kamratskap. De har lärt sig att dramatisera sin berättelse, ta och redigera bilder, klippa film, spela in berättarröst med mera. Hela arbetet har gjorts med hjälp av en Ipad.

Janni ser många olika fördelar med att integrera digital teknik i det skapande arbetet. Barnen bekantar sig med hantverket – att dramatisera sin berättelse, ta och redigera bilder, klippa film, spela in berättarröst med mera. Att tidigt få producera i stället för att enbart konsumera andras berättelser är en bra erfarenhet.

Två förskolebarn
Se Wilma och Hildas film om kamratskap

Till projektet hör också att alla tar del av allas filmer. Hela gruppen samlas kring smartboarden och pratar om kamratskap. 

– Det visuella fångar barnen och det uppstår alltid spännande samtal om det de ser. Jag tycker också att de har lättare att behålla koncentrationen kring ett ämne när vi utgår från rörlig bild.

Att det som visas är kända miljöer och människor bidrar till att öka både intresse och förståelse för temat, tycker Janni.

Hon är en av många pedagoger i Kil som under våren jobbat tillsammans med mediepedagogen Mattias Westgård. Projektet är en del av Region Värmlands utbud inom film och finansieras av Skapande skola. Janni välkomnar initiativet.

– Det räcker inte med att dela ut surfplattor, personalen måste få vidareutbildning och inspiration. 

Att arbetet startade med att alla kommunens förskolepedagoger fick träffas och göra film tillsammans med Mattias var en bra början, menar Janni. Man måste få testa. Men hon hoppas på mer, en medveten fortsatt satsning på kreativ it-pedagogik, både i förskola och skola. Fortfarande är barnen, generellt sett, bättre på tekniken än vad personalen är. 

– Alla måste lära sig redskapet. Sätta sig med Ipaden och prova, gärna tillsammans med barnen. Det är då det blir roligt. Man sig lär tillsammans.

Papper där barn skrivit sitt namn
”Vi ska hjälpa barnen att förstå och utveckla intresse för bilder, medier och teknik. Det ingår i förskolans uppdrag. Det här är ett kreativt och utvecklande sätt att nå det målet”, tycker Janni Karlsson, pedagog vid förskolan Skogsgläntan i Kil.

Janni tycker att surfplattor alldeles för ofta enbart används för att spela spel.

– När Ipaden blir en spelmaskin har vi misslyckats. Den är och ska vara ett pedagogiskt redskap. 

Ett hjälpmedel för att dokumentera och presentera, skapa och upptäcka.

Hon vill gärna inspirera och visa alternativen, hur it kan användas i den kreativa processen.

– Det är inte så att vi ska ersätta våra promenader till skogen med att sitta inne och kolla på viltappen. It ska underlätta och komplettera vår verksamhet, och öppna nya möjligheter för barnen.

Jannis app-tips

För pedagogisk och kreativ användning av surfplatta i förskolan

• Bookcreator – för att skapa egna e-böcker, enkel att använda.

• Imovie – berätta med rörlig bild, app för att redigera film.

• Imotion – en animationsapp där flera fotosekvenser sätts ihop till en film. Kan också användas för fotodokumentation, går att tidsinställa och tex ta bilder en gång i timmen dygnet runt.

• Puppet pals – skapa egna berättelser och visa som film eller teater.

• Google earth – för äventyrliga resor både jorden runt och i den egna hembygden.

Text: Helena Söderqvist
Foto: Hämtade ur barnens filmer

Vill du veta vad som är bra att tänka på när du jobbar med digitalt skapande på förskolan, läs intervjun med mediepedagogen Mattias Westgård, som jobbade med barnen på Skogsgläntan i Kil.

Artikeln ingår i magasinet Kreativa skolan som gjorts av Pedagog Värmland, Karlstads kommun och Region Värmland för att visa upp det inspirerande skapande arbete som pågår i skolor och förskolor.

Lämna ett svar

Skapa konto