Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Podd: Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus

Ämnen har olika kunskapsinnehåll. Det påverkar hur man undervisar i ämnena, men påverkar det också hur man kan tänka kring progression? Är progression olika i olika ämnen, hur kan i så fall det förstås och hanteras i praktiken?

Pedagog Värmland · Ämneslärarpodden 2022

Deltagare i samtalet:

Niklas Gericke, professor i naturvetenskapernas didaktik
Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete
Gunnel Holmgren, universitetsadjunkt i musikdidaktik, Musikhögskolan Ingesund
Hamid Asghari, doktor i pedagogiskt arbete med fokus på yrkesdidaktik samt didaktiklärare i yrkestekniska ämnen

Det här samtalet genomfördes inför Ämneslärardagen 2022, som arrangeras av följande centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för språk- och
litteraturdidaktik (CSL), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Science, Mathematics,and Engineering Education Research (SMEER) samt Musikhögskolan Ingesund, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Pedagog Värmland.

Lämna ett svar

Skapa konto